Koncernstyrelse

Koncernstyrelse Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Koncernstyrelsen för Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia består av ordföranden och viceordföranden för parternas egna styrelser samt högskolornas rektorer.

Koncernstyrelsen är ett rådgivande organ med avsikt att parterna på sina håll föredrar för beslut i gemensamt överenskomna frågor i respektive styrelse. Parterna eftersträvar gemensamma spelregler i syfte att öka den tidigare påbörjade samordningen av verksamheten inom utbildning, forskning och administration.

Koncernstyrelsen bereder gemensamma förslag som följer undervisnings- och kulturministeriets tidtabell för rapportering, uppföljning och anhållan om strategiska medel.

Koncernstyrelsen består av ordföranden och viceordföranden för parternas egna styrelser samt högskolornas rektorer.

Koncernstyrelse

 

Thomas Wilhelmsson
Styrelseordförande
Åbo Akademi

Taru Narvanmaa
Vice styrelseordförande
Åbo Akademi

Moira von Wright
Rektor
Åbo Akademi

Kaj-Gustaf Bergh
Styrelseordförande
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Ulrica Karp
Vice styrelseordförande
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Örjan Andersson
Rektor
Yrkeshögskolan Novia