Koncernledningsgrupp

Koncernledningsgrupp Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Koncernledningen för Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia består av ordföranden och viceordföranden för parternas egna styrelser samt högskolornas rektorer.

Koncernledningen är ett rådgivande organ med avsikt att parterna på sina håll föredrar för beslut i gemensamt överenskomna frågor i respektive styrelse. Parterna eftersträvar gemensamma spelregler i syfte att öka den tidigare påbörjade samordningen av verksamheten inom utbildning, forskning och administration.

Koncernledningen bereder gemensamma förslag som följer undervisnings- och kulturministeriets tidtabell för rapportering, uppföljning och anhållan om strategiska medel.

Koncernledningen består av ordföranden och viceordföranden för parternas egna styrelser samt högskolornas rektorer.

Koncernledningsgrupp

Thomas Wilhelmsson
styrelseordförande Åbo Akademi

Mikael Lindfelt
rektor Åbo Akademi

Marita Hilliges
Åbo Akademi

Ulrica Karp
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Örjan Andersson
rektor Yrkeshögskolan Novia