Högskoleservice ledningsgrupp

Högskoleservice, HLG omfattar kvalitetsledning, studerandeservice, FUI-koordinering, fortbildningskoordinering och språkservice, marknadsföring och kommunikation, ICT-service, HR samt fastighets- och säkerhetservice.

Förvaltnings- och personaldirektör, ordförande för HLG Kjell Heir
tfn 050 538 3502

Kommunikationschef Jenny Svartsjö
tfn 050 561 7803

Viceprefekt, kvalitetschef, utbildningsledare, lektor Mats Lindholm
tfn 044 762 3760

Chef för studerandeservice Thomas Böckelman
tfn 044 762 3600

ICT-chef Johan Kempe
tfn 044 780 5171

Fastighets- och säkerhetschef Tommy Nyman
tfn 044 762 3228

Sekreterare, VD-assistent Pia Rönnlund
tfn 050 595 2331