11.11.2021

Yrkeshögskolan Novia och ÅA presenterar utbildningsutbudet på UniYH-dag i Åbo

bild på novia väska

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam marknadsföringsdag i Åbo. På UniYH-dagen fredag 12.11 presenteras Novias och ÅAs utbildningsutbud 2022 under presentationer samt rundvandringar. Programmet består av fem sessioner av utbildningspresentationer med en lättlunch mitt på dagen.

"Vi väntar oss ca 1 100 besökare under dagen från olika gymnasier, detta är alltså en viktig dag i marknadsföringssyfte. Programmet pågår kl. 10-14 och i år erbjuds branschvisa presentationer som studerande på förhand har fått anmäla sig till", berättar kommunikationschef Jenny Svartsjö.

Det kommer att finnas PR-tutorer från Novia på plats som hjälper alla besökarna att hitta till rätt hus. Under mässan har studiehandledare, abiturienter och andra stadiets studerande möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet vid de båda högskolorna. Besökarna kan också under detta tillfälle träffa utbildningsansvariga, lärare, PR-tutorer och studerande från Novias utbildningar.

Förutom branschvisa presentationer kan besökarna ta del av rundvandringar vid Novias campus på Henriksgatan kl. 10.45 samt vid Campus Aboa Mare kl. 12.40.

Besökarna kommer från följande skolor; Axxell, Björneborgs svenska samskola, Borgå gymnasium, Brändö gymnasium, Ekenäs gymnasium, Gymnasiet Grankulla samskola, Gymnasiet i Petalax, Gymnasiet Lärkan, Hangö gymnasium, Helsinge gymnasium, Jakobstads gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium, Karleby svenska gymnasium, Katedralskolan i Åbo, Kimitoöns gymnasium, Korsholms gymnasium, Kristinestads gymnasium, Kronoby gymnasium, Kyrkslätt gymnasium, Lovisa gymnasium, Mattlidens gymnasium, Närpes gymnasium, Pargas svenska gymnasium, Sibbo gymnasium, Svenska samskolan i Tammerfors, Tölö gymnasium, Vasa gymnasium, Vasa yrkesinstitut, Vasa övningsskolas gymnasium, Virkby gymnasium, YA!, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.


Ansökan till utbildningar på svenska pågår 16-30.3 och görs via studieinfo.fi. Hela utbildningsutbudet hittas i utbildningsbroschyren för 2022.   Vill man studera på engelska vid Yrkeshögskolan Novia pågår ansökan till utbildningar på engelska 5-19.1. 2022. 

Läs mera här om dagens program https://uniyh.fi/

För ytterligare information vänligen kontakta våra husansvariga:
ÅA, Arken, Fabriksgatan 2,husansvarig Julia Mård, tfn 050 527 2355
Novia, Henriksgatan 7, husansvarig Isabella Alén, tfn 050 472 7805
ÅA, Axelia, Biskopsgatan 8, husansvarig Jannika Bertlin-Sjöblom, tfn 050 435 6960


Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"