18.11.2021

Yrkeshögskolan Novia marknadsförs på universitets- och yrkeshögskoledag i Vasa 19.11

UniYH

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi och Hanken gemensamma UniYH-marknadsföringsdag i Vasa. Under fredagen 19.11 presenteras Novias utbildningsutbud 2022 under presentationer samt rundvandringar.

”Vi väntar oss i år över 600 besökare under dagen från olika gymnasier och yrkesskolor, detta är alltså en viktig dag i marknadsföringssyfte. Programmet pågår kl. 10-14 och i år erbjuds branschvisa presentationer som studerande på förhand har fått anmäla sig till", berättar kommunikationschef Jenny Svartsjö.

Under mässan har studiehandledare, abiturienter och andra stadiets studerande möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet vid högskolorna. Besökarna kan också under detta tillfälle träffa utbildningsansvariga, lärare, PR-tutorer och studerande från Novias utbildningar. Förutom branschvisa presentationer kan besökarna ta del av rundvandringar vid Novias campus. Det kommer att finnas PR-tutorer från Novia på plats som hjälper besökarna att hitta till rätt hus. Programmet börjar med en kort praktisk info om dagen och därefter inleds de utbildningsvisa presentationerna som deltagarna på förhand fått anmäla sig till.

Besökarna kommer från Gymnasiet i Petalax, Gymnasiet Lärkan, Jakobstads gymnasium, Karleby svenska gymnasium, Korsholms gymnasium, Kristinestads gymnasium, Kronoby gymnasium, Närpes gymnasium, Optima, Pedersöre gymnasium, STEP-utbildning Nykarleby, Topeliusgymnasiet, Vasa gymnasium, Vasa yrkesinstitut, Vasa övningsskolas gymnasium, Vörå samgymnasium och idrottsgymnasium, YA! och Ålands yrkesgymnasium.

Mer information om dagen finns här: https://uniyh.fi/

Vi använder alltid ansiksskydd på campus!

Husansvariga på Brändö
Alere, Jannika Bertlin-Sjöblom, tfn 050 435 6960
Technobothnia, Julia Mård, tfn 050 527 2355

För ytterligare information vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"