18.11.2021

Yrkeshögskolan Novia lanserar nytt masterprogram i Structural Engineering

MasterofEngineering StructuralEngineering

Masterutbildningen i Structural Engineering ger de kunskaper och verktyg som behövs för att axla en central roll när det gäller att skapa hållbara och klimatsmarta byggnader. Kom och lär dig planera hållbara byggnader som möter både nationella och globala miljömål och EU:s klimatpaket Fit for 55 för att åstadkomma koldioxidneutrala samhällen snarast möjligt.

Utbildningen grundas på studier i byggnadsteknik och byggnadskonstruktion med exceptionellt krävande träkonstruktioner, och studier i mekanik och fysik för byggande, för att få tillräckliga kunskaper för exceptionellt krävande träkonstruktioner. Utbildningen möter kraven i miljöministeriets anvisningar om byggnadsprojekterares behörighet MM2 / 601/2015 och FISE:s krav och kriterier för träkonstruktioner och bärande träkonstruktioner samt byggnadsfysik.

”Utbildningen Master of Engineering, Structural Engineering omfattar också branddimensionering, förstyvning och ljudteknik i träkonstruktioner, liksom klimatavtryck och livscykelberäkning för träbyggnader.  Ett viktigt mål med den här utbildningen är att förbereda de studerande att axla en central roll när det gäller att skapa hållbara och klimatsmarta byggnader”, säger vice prefekt Mats Lindholm.

Utbildningen är utformad för att flexibelt möjliggöra lärande och studier vid sidan av heltidsarbete, helst vid ett ingenjörsföretag.Studierna genomförs i form av deltagande i onlineföreläsningar på distans på engelska, och därtill krävs självstudier och grupparbeten samt ett individuellt examensarbete på 30 studiepoäng. Utbildningen omfattar 60 studiepoäng. Orten är Raseborg.

En lämplig tidigare examen för att söka till det här programmet är lägre högskoleexamen i teknik (Ingenjör YH), inom byggnadsteknik, byggnads- och samhällsteknik, konstruktion eller inom maskin- och produktionsteknik eller en diplomingenjörs- eller magisterexamen i liknande ämnen eller en annan lämplig lägre eller högre högskoleexamen.  Sökande skall ha minst två år arbetserfarenhet som är dokumenterad med arbetsintyg.

Ett urvalsprov genomförs digitalt som en gruppintervju 8–10 mars 2022. I kallelsen anges tidpunkt för den digitala gruppintervjun. Endast behöriga sökande vars förhandsuppgift godkänts kallas till urvalsprov. Förhandsuppgiften är ett CV och ett motivationsbrev som ska laddas upp i anslutning till ansökningsblanketten på webben senast den 26 januari 2022 kl. 15.00.

Ansökningstid: 5-19 januari 2022 på webben www.studyinfo.fi

Mera information
Yrkeshögskolan Novia, vice prefekt Mats Lindholm, mats.lindholm@novia.fi
Tfn 044 762 3760

Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare Towe Andersson, towe.andersson@novia.fi
Tfn 044 449 8261

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"