30.9.2013

Yrkeshögskolan Novia lämnade in koncessionsansökan

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia, har beslutat om innehållet i den koncessionsansökan som lämnats tillUndervisnings- och kulturministeriet (UKM).
Yrkeshögskolan Novia ansöker om utbildningsansvar i huvudsak enligt nuvarande utbildningsutbud inom följande områden; humanistiska området, kultur, företagsekonomi, teknik, sjöfart, naturbruk, social- och hälsoområdet, skönhetsbranschen samt turism.
Som ny utbildning ansöker Novia om byggnadsarkitekt (YH) som från 2014 återinförs i yrkeshögskolesystemet. Högskolan förutsätter att tilläggsfinansiering beviljas för utbildningen som planeras starta i Raseborg där utbildningen också tidigare har getts.
Styrelsen beslöt att inte ansöka om utbildningsansvar för informationsteknik.
”Utbildning inom informationsteknik i Vasa ges från och med 2014 inom ramen för en profilering inom el- och automationsteknik. Nuvarande studerande vid utbildningen fullföljer sina studier inom nuvarande utbildningsprogram”, konstaterar rektor Örjan Andersson.
"Vi har lyckats hålla utbildningsutbudet relativt intakt för att svara till det tvåspråkiga samhällets behov. Vi genomför ett betydande antal rationaliseringsåtgärder för att säkra god kvalitet och stabil ekonomi trots minskande statsfinansiering. Åtgärderna handlar till exempel om att sammanföra utbildningar till större helheter och att inte starta alla utbildningar varje år", konstaterar Andersson.
Idag 30.9 inlämnar yrkeshögskolorna ansökningar för koncession UKM. Yrkeshögskolornas nya tillstånd beviljas av statsrådet och träder i kraft 1.1.2014. Beslutet kommer i december 2013.
Tilläggsuppgifter fås av
VD och rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Avsändare Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803
Om Yrkeshögskolan Novia
Novia verkar idag på fyra campus i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till cirka 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia, har beslutat om innehållet i den koncessionsansökan som lämnats till Undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

För Yrkeshögskolan Novia ansöks om utbildningsansvar i huvudsak enligt nuvarande utbildningsutbud inom följande områden; humanistiska området, kultur, företagsekonomi, teknik, sjöfart, naturbruk, social- och hälsoområdet, skönhetsbranschen samt turism.

Som ny utbildning ansöks om byggnadsarkitekt (YH) som från 2014 återinförs i yrkeshögskolesystemet. Högskolan förutsätter att tilläggsfinansiering beviljas för utbildningen som planeras starta i Raseborg där utbildningen också tidigare har getts.

Styrelsen beslöt att inte ansöka om utbildningsansvar för informationsteknik.

”Utbildning inom informationsteknik i Vasa ges från och med 2014 inom ramen för en profilering inom el- och automationsteknik. Nuvarande studerande vid utbildningen fullföljer sina studier inom nuvarande utbildningsprogram”, konstaterar rektor Örjan Andersson. "Vi har lyckats hålla utbildningsutbudet relativt intakt för att svara till det tvåspråkiga samhällets behov. Vi genomför ett betydande antal rationaliseringsåtgärder för att säkra god kvalitet och stabil ekonomi trots minskande statsfinansiering. Åtgärderna handlar till exempel om att sammanföra utbildningar till större helheter och att inte starta alla utbildningar varje år", konstaterar Andersson.

Idag 30.9 inlämnar yrkeshögskolorna ansökningar för koncession UKM. Yrkeshögskolornas nya tillstånd beviljas av statsrådet och träder i kraft 1.1.2014. Beslutet kommer i december 2013.

Tilläggsuppgifter fås av VD och rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Yrkeshögskolan Novia
Novia verkar idag på fyra campus i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till cirka 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"