30.8.2021

Yrkeshögskolan Novia inleder sitt fjortonde läsår 2021-2022

studerande i grupp med dator

I dag, måndag 30 augusti, öppnas läsåret 2021–2022 officiellt när Yrkeshögskolan Novia tar emot nya studerande. Förväntningarna inför läsåret är höga både bland personal och nya studerande.

” Vi ser framemot att träffa våra studerande på campus igen. Vi prioriterar närstudier och vill ge alla en möjlighet till en social studiemiljö”, säger Rektor Örjan Andersson.

Studerandeenkäter har under årets lopp visat, att även om distansstudier fungerat bra för en del, så finns det önskemål om närstudier bland både nyare och äldre studerande. På campus kommer alla att använda munskydd och hålla säkerhetsavstånd.

Under året kan studerande ta del av studievägledning och vardagscoachning i större utsträckning än tidigare, tack vare en gemensam satsning vid Novia och Åbo Akademi. Med start på tisdag kan studerande vid högskolorna komma med på en virtuell lågtröskel kaffestund. Kaffekvarten ordnas inledningsvis varje vecka, med olika teman och leds av sakkunnig.

Rekordantal nya studerande vid Novia
Drygt 1300 studerande inleder sina studier vid Novia, vilket är fler än ifjol. Ökningen syns speciellt inom utbildningarna till högre YH-examen. Siffrorna är inte slutgiltiga, eftersom närvaroanmälan är öppen till 10 september. Första veckorna kommer de nya studerandena delta i olika former av introduktion.

”Det är glädjande att vi i år igen har många nya studerande. Studerandeantalet vid Novias utbildningar har under de senaste åren haft en jämn och stabil ökning”, säger rektor Örjan Andersson. 

 

Ny studerande, info om tid och plats för din första studiedag finns på den här webbsidan https://www.novia.fi/information-till-nya-studerande/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Om Yrkeshögskolan Novia
Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg.

Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande. Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Gå till "Pressmeddelanden"