7.9.2022

Yrkeshögskolan Novia inleder sitt femtonde läsår

LL 20130523 novia 18

Novia har tagit emot nya studerande för läsåret 2022–2023 och förväntningarna inför läsåret är höga, både bland nya studerande och personal. I år inleder drygt 1300 studerande sina studier vid Novia, vilket är på samma nivå som de senaste två åren.

”Jag är glad att kunna välkomna alla nya studerande. Efterfrågan på utexaminerade från Novia är hög och vi har därför de senaste åren ökat antagningen. Det innebär vissa resursmässiga utmaningar, men vi vill erbjuda studiemöjligheter och bidra till att det finns kompetent arbetskraft att tillgå”, säger rektor Örjan Andersson. 

Fortsatt fokus på studerandes välmående

Under de senaste åren har studerande i högre utsträckning kunnat ta del av studievägledning och vardagscoaching. I höst anställs även en studiepsykolog vid högskolan. Studiepsykologen nås med låg tröskel och studerande kan boka tid genom att skicka ett kort e-postmeddelande.

Många nya studerande vid Novia i höst

I höst inleder drygt 1300 nya studerande sina studier vid Novia, av dessa påbörjar cirka 200 personer utbildning för högre yrkeshögskoleexamen eller så kallad Masterutbildning. De första veckorna kommer de nya studerandena delta i olika former av introduktion inom högskolan. Information för nya studerande finns på Novias hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Om Yrkeshögskolan Novia

Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg. Med sina 4500 studerande och en personalstyrka som består av ca 320 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland.

 

Gå till "Pressmeddelanden"