15.11.2016

Yrkeshögskolan Novia har valt enhetschefer från 1.1.2017

LL 20130523 novia 9

Yrkeshögskolan Novia gör en organisationsförändring, Novias enheter blir tre från 1.1.2017. Det övergripande syftet med organisationsförändringen är att förenkla förvaltningsstrukturen och därigenom ytterligare förbättra kostnadseffektiviteten och resultatförmågan. Det i sin tur ska trygga resurserna inom undervisning. En annan stor förändring är att forskning och utveckling, fortbildning och tjänsteförsäljning integreras i de tre nya enheterna. Syftet är att förbättra kontakten mellan dessa verksamhetsområden och utbildningen, vilket kommer att stärka utbildningen och dess arbetslivskontakter.

”Jag är mycket nöjd över att vi hade många goda sökande att välja bland. Jag ser fram emot att vi tillsammans ska fortsätta att arbeta för att Novia ska vara en högklassig och attraktiv högskola, såväl för studerande som för våra samarbetsparter”, konstaterar rektor Örjan Andersson

Enhetscheferna leder och utvecklar samt har helhetsansvar för enhetens verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för personal, administration, ekonomi samt att leda den pedagogiska utvecklingen. Enhetscheferna är medlemmar i Novias ledningsgrupp.

tony pellfolkTony Pellfolk, enheten Vasa

Sandberg Kilpi EvaEva Sandberg-Kilpi, enheten ÅboRaseborg

soren lillkungSören Lillkung, enheten Jakobstad

Enheten Vasa

Medicine doktor Tony Pellfolk har utnämnts till enhetschef för tiden 1.1.2017-31.12.2019 vid enheten i Vasa. Pellfolk har senast varit verksam som vård- och omsorgsdirektör vid Närpes stad. Tidigare har han arbetat som forsknings- och utvecklingsledare inom social- och hälsovård och som forsknings och utvecklingskoordinator vid Novia.

Enheten Vasa ger utbildning inom teknik, social- och hälsovård, företagsekonomi samt skönhetsbranschen. Här finns ca 2000 examensstuderande och en personalstyrka som består av ca 116 personer.

”Det är ett stort förtroende att bli enhetschef för en nya enheten i Vasa. Jag tar emot uppdraget och ser fram emot att vara med och leda utvecklingen av den nya enheten. Det är viktigt att Novia har en stark roll i regionen och en forsknings- och utvecklingsverksamhet som stöder våra utbildningar,” säger Tony Pellfolk.

Enheten ÅboRaseborg

Filosofie doktor Eva Sandberg-Kilpi har utnämnts till enhetschef för tiden 1.1.2017-31.12.2019 vid enheten ÅboRaseborg. Sandberg-Kilpi har senast varit verksam som enhetschef i Raseborg och före det arbetat som både avdelningschef, utbildningsansvarig, lektor och forsknings- och utvecklingsledare vid Novia. Innan det var Sandberg-Kilpi anställd som lektor vid Yrkeshögskolan Sydväst samt som amanuens vid Helsingfors universitet.

Enheten ÅboRaseborg ger utbildning inom social- och hälsovård, företagsekonomi, sjöfart, naturbruk samt teknik. Här finns ca 1800 examensstuderande och en personalstyrka som består av ca 107 personer.

”Jag är väldigt glad och stolt över att få ta emot uppdraget som enhetschef för enheten ÅboRaseborg. Att få vara med och leda utvecklingen av den nya enheten, hitta synergier mellan Åbo och Raseborg och att stärka yrkeshögskolans roll i regionen med ett brett utbud av utbildningar samt bra och aktuell forsknings- och utvecklingsverksamhet är ett uppdrag jag med spänning ser framemot att ta itu med” konstaterar Eva Sandberg-Kilpi.

Enheten i Jakobstad
Politices magister, musikmagister, diplom- och operasångare Sören Lillkung har utnämnts till enhetschef för tiden 1.1.2017-31.12.2019 vid enheten i Jakobstad. Lillkung har senast varit verksam som enhetschef i Jakobstad. Lillkung har tidigare arbetat som projektombudsman vid Svenska Kulturfonden. Lillkung har en lång karriär bakom sig som frilanssångare inom opera och musikal.

Enheten Jakobstad ger utbildning inom kultur. Här finns ca 280 examensstuderande och en personalstyrka som består av ca 36 personer.

”Förändringen börjar i oss. Därför tycker jag att det är både viktigt och roligt att fortsättningsvis arbeta som enhetschef  vid Yrkeshögskolan Novias enhet inom kultur vid Campus Allegro i Jakobstad”, säger Sören Lillkung.

Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med:
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Tony Pellfolk, mobil 040 839 5790
Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 82541
Sören Lillkung, mobil 044 780 5800

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"