4.7.2013

Yrkeshögskolan Novia förbättrade genomströmningen

Yrkeshögskolan Novias genomströmning är bättre än landsmedeltalet visar färskasiffror från Statistikcentralen.

”Novia har när det gäller studerandegenomströmning sedan 2010 avancerat från 16:nde till 11:e plats bland landets 25 yrkeshögskolor och är nu på rätt sida landsmedeltalet. När det gäller ungdomsutbildningen är Novia på nionde plats. Vi fortsätter att målinriktat arbeta för att stöda effektiva studier och förbättra resultatindikatorerna som i framtiden påverkar finansieringen. Vi är mycket nöjda över den positiva utvecklingen”, säger rektor Örjan Andersson.

Statistikcentralen följer siffror för genomströmning bland landets yrkeshögskolor. Genomströmningen mäts som andelen studerande som avlagt examen inom fem år efter att studierna inleddes. Undervisnings- och kulturministeriet har ålagt effektivitetskrav på yrkeshögskolorna, speciellt att allt fler studerande avlägger examen allt snabbare.

Tilläggsuppgifter fås av Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Om Yrkeshögskolan Novia

Novia verkar idag på fyra orter i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"