12.12.2013

Yrkeshögskolan Novia fick koncession

Statsrådet har 12.12.2013 beslutat bevilja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi tillstånd för yrkeshögskola. De utbildningsansvar som hade sökts för Yrkeshögskolan Novia beviljades, förutom för utbildning av byggnadsarkitekt (YH), vilket hade inneburit en ny utbildning.

Novia och Centria yrkeshögskola förutsätts tillsammans utveckla utbudet för vuxenutbildning och forsknings- och utvecklingstjänster i syfte att stödja arbets- och näringslivets utveckling i Jakobstadsregionen. Högskolan skall också 2016 inlämna en utredning till statsrådet om de strukturella lösningar som behövs med beaktande av yrkeshögskolans verksamhetsstruktur.

"Novia är den yrkeshögskola i landet som har det mest omfattande utbildningsutbudet i förhållande till storlek. En så stor bredd är svår att upprätthålla när yrkeshögskolornas finansiering minskar. Novia genomför som bäst betydande rationaliseringar och det är ett arbete som måste fortsätta", säger styrelseordförande Roger Broo.

"Med Centria har vi redan diskuterat utvidgat samarbete eftersom båda högskolorna har verksamhet vid Campus Allegro i Jakobstad. Nu säger också undervisnings- och kulturministeriet att detta är viktigt”, säger rektor Örjan Andersson.

"Att vi inte beviljades tillstånd för utbildning till byggnadsarkitekt (YH) är en besvikelse, men man kan förstå beslutet mot bakgrund av den minskande finansieringen och att vi måste se över hela vårt utbud. Jag bedömer att det i ett senare skede ännu finns möjlighet att inkludera denna utbildning i vårt tillstånd", konstaterar Andersson.

"Beslutet om tillståndet var väntat", avslutar Andersson.

Tilläggsuppgifter
VD och rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Styrelseordförande Roger Broo, mobil 040 543 3466

Avsändare Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 


Om Yrkeshögskolan Novia

Novia verkar idag på fyra campus i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till cirka 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"