18.2.2021

Yrkeshögskolan Novia beviljades medel från UKM för kontinuerligt lärande

novia lov nyhet

Undervisings- och kulturministeriet (UKM) stöder Yrkeshögskolan Novias projekt med över 600 000 euro. Understödet riktas till kontinuerligt lärande inom teknikutbildning och utbildning inom social och hälsovård. 

”Vi var i den här ansökningsomgången mycket framgångsrika i konkurrensen om medel för kontinuerligt lärande, vilket gläder oss mycket. Kontinuerligt lärande för personer i arbetslivet blir allt viktigare för att svara mot ökande kunskapsbehov och trygga konkurrenskraften. De beviljade medlen stöder också högskolans strategi där kontinuerligt lärande har en framskjuten roll”, konstaterar Yrkeshögskolan Novias rektor Örjan Andersson. 

Novia beviljades finansiering inom teknikutbildning, högskolan fick 385 200 euro för utbildning i infrabyggnad och 141 750 euro för utbildning i krävande VVS-projektering och för koldioxidneutralt byggande av sunda hus.  

”Utbildningarna, som uppbackats av branschorganisationerna, svarar på det stora behov av arbetskraft inom områdena i Finland. Inom infrabyggande så försvinner det årligen cirka 600 personer mer via pensionering än vad som för tillfället utexamineras och likaså finns det en enorm brist på ansvariga projekterare med behörighet inom VVS,” berättar prefekt Kristian Blomqvist.  

Högskolan fick också medel inom hälsa och välfärd. Tillsammans med tretton andra yrkeshögskolor som är med i samarbetet UUDO (Uusille Urapoluille Digisoteosaamisella) beviljades bidrag på 1 437 333 euro. Novias andel i ansökan är cirka 80 000 euro.  

”En specialiseringsutbildning som omfattar 30 studiepoäng planeras för interprofessionell kompetens i utveckling av digitaliseringen inom social- och hälsovård”, berättar prefekt Eva Matintupa. 

Läs UKM:s pressmeddelande här
https://minedu.fi/-/jatkuvalla-oppimisella-rakennetaan-reittia-koronakriisin-muuttamilla-tyomarkkinoilla 


För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, Prefekt Kristian Blomqvist, mobil 050 561 7869
Yrkeshögskolan Novia, Prefekt Eva Matintupa, mobil 050 538 6671

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"