20.8.2013

Yrkeshögskolan Novia ansöker om egen koncession

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi beslöt på sitt möte 20.8 att Yrkeshögskolan Novia lämnar in en egen ansökan om koncession.

Det som är aktuellt nu är processen för ansökan om förnyat tillstånd. Förberedelserna för Novias koncessionsansökan fortsätter och ansökan lämnas in i slutet av september 2013.

”Förhandlingar om en fusion har pågått en längre tid med Arcada. Tillräcklig enighet har dock inte uppnåtts bland ägarna samtidigt som ministeriet enligt uppgift ändrat sin linje om att minska antalet yrkeshögskolor. Mot den här bakgrunden har vi konstaterat att det i dagsläget inte finns förutsättningar för en fusion. Vi är dock fortsättningsvis öppna för utvidgat samarbete och arbetsfördelning”, säger styrelseordförande Roger Broo.

”Vi har redan en längre tid berett ansökan om koncession för Novia som vi bedömer att uppfyller kriterierna. Vi fortsätter att fokusera på utbildningens kvalitet och resultat. Eftersom finansieringen till yrkeshögskolorna minskar markant de närmaste åren, arbetar vi också målmedvetet med ekonomin”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Syftet med den pågående yrkeshögskolereformen är att påskynda den strukturella utvecklingen av yrkeshögskolorna och förbättra verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet. Statsrådet kommer att i slutet av året bevilja nya tillstånd för yrkeshögskolorna.

Tilläggsuppgifter fås av

Styrelseordförande Roger Broo, mobil 040 543 3466
VD och rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Yrkeshögskolan Novia

Novia verkar idag på fyra campus i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till cirka 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"