19.12.2014

Wilhelm Fortelius prorektor vid Yrkeshögskolan Novia

Foto 12 copy

Wilhelm Fortelius, föreståndare för Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och Novia, har utsetts till prorektor för Yrkeshögskolan Novia.

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi beslöt på sitt möte 19.12 att utse docent Wilhelm Fortelius till ny prorektor vid Yrkeshögskolan Novia. Till prorektors ansvarsområde hör högskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Fortelius fortsätter som föreståndare för Aronia och kommer också att fungera som FoU-chef. Prorektor utnämns för tiden 1.1.2015-31.7.2016.

”Jag ser fram emot att arbeta med vår nya prorektor som redan är välbekant med organisationen. Fortelius är en välmeriterad forskare och han har också lämplig ledarerfarenhet för uppgiften”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

”Att få fortsätta utvecklingen av Novia som prorektor är ett stort förtroende och en möjlighet som jag även personligen upplever som ett inspirerande framtidsscenario. Min bedömning är att organiseringen inom högskolesektorn befinner sig i en kritisk fas, då förändringar potentiellt ger möjligheter till betydande förbättringar" säger Fortelius.

Fortelius kom till dåvarande Yrkeshögskolan Sydväst 1999 där han arbetade som lektor och överlärare. Han blev utnämnd till föreståndare för Aronia 1.12.2009. Fortelius inleder sitt arbete som prorektor 1.1.2015 och är stationerad vid enheten i Raseborg.

Tilläggsuppgifter vänligen ta kontakt med:
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, prorektor Wilhelm Fortelius, mobil 044 799 8404

Avsändare Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"