19.11.2014

Tre byggingenjörer vid Novia i Vasa premierades för sina lärdomsprov

Byggingenjörerna Rickard Nybacka, Jonas Öist och Daniel Berg utexaminerade från Yrkeshögskolan Novia premieras för sina lärdomsprov vid Teräsrakennepäivä 19.11 i Helsingfors.

Det första lärdomsprovet som premieras är av Rickard Nybacka och Jonas Öist vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa vid utbildningen byggteknik under våren 2014. Lärdomsprovet handlade om utveckling av nordiska programmiljöer för SCIA Engineer och utfördes för och i samarbete med företaget Ruukki Construction Oy.

”Examensarbetet är grundligt gjort och väl dokumenterat. De studerande har grundligt satt sig in i Finlands, Sveriges och Norges nationella bilagor för stålkonstruktion enligt eurokoderna. För Ruukki Construction Oy har de studerande skapat nationella beräkningsbottnar för programmet SCIA Engineering. I beräkningsbottnarna beaktas de nationellt varierande parametrarna och metoderna. Dessutom har de studerande gjort dokumentbottnar för redovisning av med SCIA Engineering programmet gjorda dimensioneringsberäkningar. Enligt Ruukki Construction Oy har de gjorda beräkningsbottnarna tagits i bruk och redan gjort dimensionerandet effektivare” säger lektor Anders Borg.

Det andra lärdomsprovet som premierades hade rubriken ”Applikation för takelement” och är av studerande Daniel Berg.

”I examensarbetet har den studerande åt företaget Citec skapat en 3D-applikation att användas vid modellering med programmet Tekla Structures. Applikationen skapar takelement och takplåtar vid modellering av hallbyggnader. Berg har grundligt fördjupat sig i möjligheterna med Tekla-programmets Custom Component-verktyg och med detta som grund har han innovativt skapat en ny 3D-applikation, som använder flera underkomponenter. 3D-applikationen har redan använts i några av Citec:s projekt. I samband med examensarbetet har den studerande nått en mycket hög kunskapsnivå inom skapande av 3D-applikationer till Tekla Structures. Examensarbetet är skrivet på engelska och är synnerligen väl redovisat!” säger Borg.

Teräsrakenneyhdistys ry belönar årligen det bästa lärdomsprovet bland yrkeshögskolor. Under Teräsrakennepäivä 19.11.2014 i Helsingfors delas tävlingens priser ut och vardera pristagarna får 250 euro i den nationella tävlingen. Handledare för lärdomsproven vid Yrkeshögskolan Novia var lektor Anders Borg.

”Vi är glada för framgångarna och tacksamma för det samarbete och stöd Novia byggutbildningen får från företagen, och speciellt nöjda med att vi er att studerande från Novia kan ge nyttiga bidrag till regionens exportföretag”, konstaterar avdelningschef Leif Östman.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef Leif Östman, mobil 044 780 5572
Yrkeshögskolan Novia, lektor Anders Borg, mobil 050 585 2357

Utexaminerade:
Rickard Nybacka, Esse, mobil 0400 817 413
Jonas Öist, Korsholm, mobil 0500 567 696
Daniel Berg, Kristinestad, mobil 040 734 3083

Avsändare kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Tilläggsuppgifter om tävlingen fås av:
Teräsrakenneyhdistys ry, Hanna Grönman, tfn (09) 125 9513

Gå till "Pressmeddelanden"