11.1.2021

Populära tradenomstudier erbjuds i Jakobstad hösten 2021

DSC0019

Yrkeshögskolan Novia erbjuder utbildning som leder till tradenom (YH) examen. Utbildningen svarar mot det stora arbetskraftsbehov som finns i Jakobstadsregionen inom det företagsekonomiska området. Utbildningen inleds vid Campus Allegro i Jakobstad hösten 2021.

Vi fortsätter att utveckla verksamheten inom det företagsekonomiska området i Jakobstadregionen i samarbete med kommunerna i Jakobstadsregionen och Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia. Samarbetet gäller bland annat företagsutveckling och att stärka kompetensen i regionen.

”Av erfarenhet vet vi att en tradenomexamen är en bred examen som gör att man kan placera sig i olika jobb i företagen. Dessutom efterfrågar företagen personer med mångsidiga kompetenser. Därför är jag övertygad om att de som söker sig till utbildningen hittar sin plats i arbetslivet i Jakobstadsregionen, säger VD Jarl Sundqvist”, Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia.

”Tack vare samarbetet med Concordia och kommunerna kan vi fortsätta att stärka vår verksamhet i regionen inom det företagsekonomiska området. Arbetskraftsbehovet är stort och vi vill bidra till att företagen har den kompetens de behöver. I detta skede är det synligaste resultatet att vi tar in en ny grupp tradenomstuderande. Samtidigt kommer vi att utveckla företagssamarbetet. Vi har fått väldigt positiv feedback från den grupp som inledde 2019, så det är roligt att det blir en fortsättning,” berättar rektor Örjan Andersson.

”Det här konceptet utvecklas och vi förverkligar utbildningen som en integrerad del av institutionen för företagsekonomi inom Novia. På så sätt kan vi garantera kvalitet och tillräcklig bredd i utbildningen, då också våra resurser vid utbildningarna i Vasa och Åbo bidrar”, berättar prefekt Camilla Ekman.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer som värdesätter möjligheterna till flexibla studier samtidigt som utbildningen är ett alternativ för dem som vill studera just i Jakobstad.

”Utexaminerade kan till exempel arbeta inom ekonomiförvaltning, marknadsföring, med olika planerings- och utvecklingsuppgifter samt inom export och import. Under studierna får studerande också grundläggande färdigheter att verka som företagare. Som tradenom får man en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch”, berättar utbildningsledare Anna-Lena Berglund.

Ansökan till utbildningen pågår 17-31.3.2021 via www.studieinfo.fi.

Läs mera om utbildningen tradenom (YH) vid Campus Allegro i Jakobstad här 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Concordia, VD Jarl Sundqvist, tfn 010 239 7559
Yrkeshögskolan Novia, prefekt, Camilla Ekman, tfn 044 762 3219
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare, viceprefekt Anna-Lena Berglund, tfn 044 780 5420

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"