7.4.2022

Ny studiemöjlighet vid Novia - Flexibelt till Ingenjör (YH)

flexibelttillingenjor nyhet

Yrkeshögskolan Novia inför en ny flexibel möjlighet för studier till en ingenjörsexamen (YH). I höst inleds fortbildningen ”flexibelt till ingenjör” som ger nya möjligheter att kombinera ingenjörsstudier med arbete och vardagsliv.

”Arbetslivet ligger i snabb förändring och det finns stort behov av mera tekniskt kunnig personal för att ta del av de möjligheter som till exempel digitaliseringen för med sig. Om man är intresserad av att utveckla sitt kunnande eller avancera i karriären så utgör en ingenjörsexamen ett utmärkt alternativ. För att svara på behovet av flexibilitet, erbjuds nu en skräddarsydd produkt för de som redan jobbar eller av andra orsaker kanske inte kan eller vill studera på heltid, säger Kristian Blomqvist, prefekt vid institutionen för teknik och sjöfart.

Studerande inleder sina studier vid Novias Öppna YH som på ett flexibelt sätt möjliggör studier parallellt med jobb och vardagsliv. Undervisningen sker mestadels på distans, med vissa överenskomna närstudiedagar och laborativa kursinslag som utförs på campus i Vasa.

”Studierna är upplagda så att du kan avlägga 15–20 sp per termin vid sidan av arbete och det är också möjligt att avlägga kurser under somrarna. Vill du gå snabbare framåt med dina studier kan du läsa kurser tillsammans med dagstuderande inom ordinarie ingenjörsutbildning”, säger Matts Nickull, lektor vid Yrkeshögskolan Novia

Via fortbildningen kan studerande avlägga upp till 150 sp av en ingenjörsexamen (240 sp). Resterande kurser och examensarbetet slutförs på ett flexibelt sätt som examensstuderande inom någon av ingenjörsutbildningarna. Detta möjliggör alltså att man i princip fritt kan välja sin inriktning utgående från de områden inom vilka Novia erbjuder ingenjörsutbildning.

Anmälan till utbildningen pågår 1.4 – 22.8 och studierna inleds 24.8. Tidigare kunskap och arbetserfarenhet valideras och kan förkorta den individuella studietiden.

För mer information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Kristian Blomqvist, tfn 050 561 7869

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, informatör Caroline Lång, tfn 050 470 6592

Mera information om utbildningen: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppnayh-kurser/005001-flexibelt-till-ingenjor-yh-150-sp

Gå till "Pressmeddelanden"