5.5.2022

Novias lärare Sofia Frilund i Vasa vald till årets lärare på de nationella YH-dagarna

Sofia Frilund1 webb

Priset årets lärare delas ut av Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, under de nationella YH-dagarna vid Metropolia i Helsingfors 4-5.5.2022. Syftet med priset är att lyfta fram den goda undervisningen som görs inom yrkeshögskolorna i Finland.

Sofia Frilund

Lektor Sofia Frilund undervisar ingenjörer i matematik och fysik vid Yrkeshögskolan Novias campus i Vasa. Vid Novia har bland sex förslag Sofia Frilund valts av Studerandekåren Novium, kåren har valt att föra fram Sofia Frilund från Novia till den nationella juryn.

Den nationella juryn som valde årets lärare består av företrädare för SAMOK styrelsemedlem Tekla Kosonen, Arenes styrelsemedlem Mona Forsskål och medlem i OAJ:s arbetsgrupp för högskoleutbildning Jari Jokinen. Juryn valde ut Sofia Frilund bland de förslag som gjorts av studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i landet. SAMOK delar nu ut Årets lärarpris för femte gången.

”Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot detta pris. Positiv respons från studerande värmer alltid extra mycket, så jag vill rikta ett speciellt tack till dem. För mig som lärare är detta pris en motivation och inspiration att utveckla mig själv. Vill även lyfta fram alla mina lärarkolleger som gör ett värdefullt jobb. Det är oerhört lärorikt att få jobba tillsammans med lärare från varierande bakgrund”, berättar årets lärare Sofia Frilund, lektor vid Novia.

”Ett varmt tack till mina studerande för nomineringen, Studerandekåren Novium och juryn. Helt klart den bästa responsen man som lärare kan få”, avslutar Frilund.

Motivering

"Sofia Frilund använder digitala verktyg, både i sin undervisning på plats och distans. Hennes material är oerhört lätt förståeligt och hon undervisar på ett sätt som är lättbegripligt. Hon är engagerad i sitt arbete och innovativ. Sofia är en favoritlärare för många. Hon har väldigt bra material och har stort intresse att få studerande att förstå det vi går genom. Sofia förstår bra hur unga människor tänker och fungerar."

"Matematik är en av mina svagaste sidor, har alltid varit och kommer troligen alltid vara, jag hade underkänt i alla matematikkurser tills jag började gå dessa med Sofia. Sofia är pedagogisk och förklarar på ett sådant sätt att man förstår varför det är som det är, en egenskap som jag anser vara jätteviktigt för en lärare, men också viktigt inom matematiken och som många andra lärare är aningen sämre på."

"Sofia hjälper alltid till om man stöter på problem och är dessutom snabb att svara på mejl, verktyget som jag personligen använder mig mest av om det uppstår frågor och funderingar. Sofia har dessutom erbjudit alternativet att delta på distans efter att närstudier fick grönt ljus igen, vilket jag som femteårs studerande med bara få kurser utspridda över läsåret, uppskattat. Kvalitén på distansstudierna har varit ytterst goda, något som inte alls är en självklarhet. Under mattekurserna har Sofia har använt sig av digitala verktyget E-math istället för det traditionella "räkna uppgift 1-5 tills nästa lektion". Gjorde man uppgifterna i E-math och hade rätt fick man bonuspoäng, poäng som sedan påverkade vitsordet i slutet av kursen. Detta sätt att göra hemuppgifter på ökade motivationen att faktiskt göra dem."

 

Tilläggsuppgifter fås av

Årets lärare 2022, Yrkeshögskolan Novia, lektor Sofia Frilund, tfn 050 411 5452
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, informatör Caroline Lång, tfn 050 470 6592

Gå till "Pressmeddelanden"