17.10.2013

Novias campus i Åbo har erhållit bemärkelsen Fairtrade campus

Yrkeshögskolan Novias campus Åbo har erhållit bemärkelsen Fairtrade campus, som fjärde högskola i Finland. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Syftet med Fairtrade högskola är att öka kunskapen om och konsumtionen av Fairtrade produkter, och att låta Finlands högskolor och universitet spela en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en fortlöpande och styrd förändring i samhället, vars målsättning är att trygga för nuvarande och kommande generationer bra förutsättningar för livskvalitet. Detta betyder att miljön, människan och ekonomin tas jämlikt i beaktande vid beslut och i verksamheten.

”Ett kontinuerligt mål för vår organisation är att stöda de studerandes utveckling till kvalitets- och miljömedvetna yrkeskunniga medborgare som kan ta hållbar utveckling i beaktande i sin framtida verksamhet”, säger enhetschef Thomas Böckelman. Vid Novia arbetar miljösamordnaren med att främja hållbar utveckling inom utbildning, utvecklings- och övrig verksamhet samt säkerställa att arbetet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

”Målet är att utexaminerade från Novia kan ta både ekonomiska, ekologiska och sociala kostnader och nyttor i beaktande i sina kommande beslut, som Fairtrade är ett bra exempel på. Centralt för utbildning för hållbar utveckling i en högskola är tvärvetenskaplighet, helhets-, systematiskt- och kritiskt tänkande”, säger miljösamordnare Tove Holm.

Högskolorna och universiteten i Åbo samarbetar med målsättningen att bli det första Fairtrade campusområdet i Finland. I samarbetet deltar utöver Yrkeshögskola Novia Diakonia AMK, Humanistinen AMK, Åbo Akademi, Åbo Universitet och Åbo Yrkeshögskola. Novia är den tredje högskolan i Åbo som erhållit bemärkelsen Fairtrade campus. Finlands första Fairtrade högskola var Tammerfors Universitet.

Bemärkelsen Fairtrade högskola firas vid Novia genom att 22.10 kl. 13-15 berätta om Fairtrade i Café Novia på Nunnegatan samt bjuda på servering.

Samarbetet sker inom Kekå gruppen, som är ett nätverk för högskolorna i Åbo som främjar hållbar utveckling. Kekå gruppen strävar med sin egen verksamhet att sprida information om hållbar utveckling till högskolornas personal. Avsikten är att sprida på god praxis i de olika högskolorna och att bekanta sig med olika sätt att försöka främja en hållbar utveckling.

”På Campus Åbo har vi använt oss av Fairtrade kaffe i våra kafferum i flera år. Via samarbetet kring ett Fairtrade campus med högskolorna i Åbo ska vi nu utöka tillgången på Fairtrade produkter och särskilt uppmärksamma de bakomliggande frågorna”, säger miljöombud Anne Nummela. Anne är ordförande för campus Åbos miljögrupp som består av representanter av personal och studerande, som bl.a. koordinerar Fairtrade Campus Åbo.

För ytterligare information

Yrkeshögskolan Novia, Miljöombud för Campus Åbo, Anne Nummela, tfn (02) 432 3361

Yrkeshögskolan Novia, Enhetschef Thomas Böckelman, mobil 044 762 3600

Yrkeshögskolan Novia, Miljösamordnare, Tove Holm, mobil 044 762 3115

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"