11.11.2021

Novias alumner är nöjda med sin utbildning

AdobeStock 282208820

Yrkeshögskolan Novias alumner var de flitigaste att besvara UKM:s karriäruppföljningsenkät som genomfördes under en treveckorsperiod i höst. Yrkeshögskolan Novias svarsprocent på 59,5 procent var den högsta i landet. Över 90 procent av respondenterna är nöjda med sin examen.

Noviastuderande som utexaminerades år 2016 har delat med sig av sina erfarenheter via en enkät som genomförts av Undervisnings- och kulturministeriet, UKM. I enkäten får alumnerna svara på frågor gällande sin utbildning och karriär. Karriäruppföljningsenkäten ger vägkost för utveckling av högskolans verksamhet. Respondenternas svar kan även jämföras i relation med alla andra yrkeshögskolor.

”Jag vill framföra ett varmt tack till våra alumner för den värdefulla responsen. Det är andra året i rad som Novia ligger i toppen när det gäller svarsprocenten och det visar att vi har engagerade alumner. Det gläder oss mycket. Nu ska vi noga analysera enkätresultatet,” säger Örjan Andersson, rektor och VD vid Yrkeshögskolan Novia

Enkäten används för att utveckla utbildningen vid högskolan. Efter fjolårets enkät beslöts till exempel att erbjuda öppna yrkeshögskolekurser kostnadsfritt till registrerade alumner.

Enkäten

Yrkeshögskolan Novia har de senaste åren satsat på att stärka alumnverksamheten, genom att utveckla kommunikationen med alumnerna och ordna olika aktiviteter.

”Jag är superglad över att vi har så engagerade alumner. Våra alumner är en av våra viktiga intressentgrupper. Vi har jobbat aktivt de senaste åren med att stärka dialogen och vi har fått väldigt positiv resons på de kontakter vi haft i anslutning till enkäten,” säger Isabella Alén, alumnkoordinator.

För mera information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, Alumnkoordinator, Isabella Alén, tfn  050 472 7805
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"