30.9.2016

Novias agrologutbildning firar 100-årsjubileum i Åbo

Campusinside

Den 2.10.1916 inleddes agrologutbildning vid Trädgårdsgatan i Åbo, år 2004 flyttade utbildningen till Raseborg.

”Under dessa hundra år har det utexaminerats ca 2 400 agrologer. Egen matproduktion har alltid varit centralt för Finland under dessa år och är lika aktuellt idag. Agrolog (YH) är ett framtidsyrke, och det finns en efterfrågan på fler svenskspråkiga agrologer. Största delen av utexaminerade har fått jobb inom branschen, redan samma år som de utexaminerats”, säger enhetschef Eva Sandberg-Kilpi vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

”Totalt 250 personer är anmälda till seminariet och över 500 till kvällstillfället vid Åbo Slott. Det blir en riktigt stor klassträff med agrologer och visar på att agrologernas sammanhållning som traditionellt varit stark under studietiden också fortsätter i arbetslivet. Man har en stor nytta av branschnätverket ute i arbetslivet och grunderna till det läggs under studietiden. Under åren har utbildningen ändrat form för att svara på nya utmaningar i branschen. Nu firar vi de första 100 åren genom att samtidigt sträcka oss framåt mot nästa hundra år”, säger klusterutvecklare Niklas Andersson vid Yrkeshögskolan Novia.

Program 1.10 kl. 10.30-16 vid Kåren i Åbo

kl. 12.00

Välkomsthälsning FD, doc. Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef Novia i Raseborg
FoU inom bioekonomiområdet i Novia, Raseborg FD Marianne Fred, forskningsledare, Novia
Agrologutbildning i lantbrukets tjänst, AFD Paul Riesinger, lektor, Novia
Bugburgers eller Pulled Oat – det finns inga gränser för möjligheterna, AFM Mikael Jern, VD, Västankvarn gård
Lantbruksproducenternas framtidsperspektiv, Agrolog Max Schulman, spannmålsombudsman, MTK
Husdjurssektorns syn på framtiden, Agrolog Ann-Charlott Kjerp, VD, Andelslaget Maitosuomi

kl. 14.30

Paneldiskussion: ”Vad gör agrologen år 2040?”
Moderator Skogsbruksingenjör (högre YH), Niklas Andersson, klusterutvecklare, Novia

Paneldeltagare
AFD Paul Riesinger, lektor, Yrkeshögskolan Novia
AFM Mikael Jern, VD, Västankvarn gård
Agrolog Max Schulman, spannmålsombudsman, MTK
Agrolog Ann-Charlott Kjerp, VD, Andelslaget Maitosuomi
FD Marianne Fred, forskningsledare, Yrkeshögskolan Novia
Agronom Lars Fridefors, profileringsansvarig lektor, Yrkeshögskolan Novia
AFM Johan Åberg, verksamhetsledare, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
Hortonom (YH) Meira-Pia Lohiluoma, direktör Pro Agria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, tfn 044 449 8251
Yrkeshögskolan Novia, klusterutvecklare, Niklas Andersson, tfn 050 559 7156

Gå till "Pressmeddelanden"