17.6.2013

Novia-studerande presenterade sin applikation på prestigefyllda MIT i Cambridge, USA

Yrkeshögskolan Novias studerande fick sitt livs chans då de designade en mobilapplikation och vann en tävling på Novias campus i Raseborg. Under en veckas tid, den 9–13 juni, har de representerat sin yrkeshögskola på en internationell konferens som i år arrangerades på prestigefyllda MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Cambridge, Massachusetts, USA. Den årliga CDIO-konferensen, som samlade utbildningsfolk och studerande från hela världen, erbjöd ett enastående tillfälle att ta del av en inspirerande, internationell atmosfär och träffa andra studerande.

Som en del av den stora CDIO-konferensen ordnades CDIO Academy, där studerandeteam från olika universitet och högskolor i hela världen presenterade sina projektprodukter under en utställning. Campus Raseborgs projektgrupp, som kallar sig TEGEL, presenterade sin mobilapplikation ”Studieappen”, som gjordes som ett beställningsarbete åt studiehandledare Nina Hillo. Appen innehåller många praktiska egenskaper för studerande, men betonar funktioner som kompletterar den personliga studiehandledningen. Dessa behövs för att sänka tröskeln att söka hjälp eller handledning under studiernas gång. 

TEGEL består av Tommy Englund, Heidi Gillberg, Benjamin Ekholm, Richard Lönnqvist och Robert Toivonen (som inte deltog i konferensen). Gruppen studerar informationsbehandling.

Bakgrund till konferensen - några ord om CDIO-nätverket
CDIO, en förkortning av orden Conceive, Design, Implement, Operate, är ett samarbetsnätverk som ursprungligen byggts upp för att göra ingenjörsutbildningen mer arbetslivsanpassad. Förkortningen CDIO står för den livscykel en produkt eller idé genomgår och samtidigt också det arbetssätt som är kännetecknande för den tekniska branschen. Målsättningen med CDIO-arbetet är att ge studerande ett så brett kunnande att de utöver sin fackliga kunskap även besitter andra kompetenser då arbetskarriären inleds. Dessa kompetenser kan bl.a. bestå av interpersonella, personliga och kommunikativa färdigheter. CDIO-konceptet bygger på 12 standarder som utgör ramen för förnyelsen av utbildningen. Dessa kompletteras av en detaljerad kompetenslista, där de nödvändiga kompetenserna och kunskapsområdena finns specificerade.

Novia i Raseborg blev medlem i CDIO-nätverket sommaren 2012. Det fanns många fördelar med att ansluta sig till ett forum där högskoleutbildningen sätts in ett bredare, näringslivsanpassat perspektiv. Målet är att Novia i Raseborg inte enbart ska integrera CDIO-tänkandet i de tekniska programmen, utan även i miljö- och naturbruksutbildningarna, i vilka CDIO inte ännu tillämpats. Detta är möjligt tack vare att CDIO är grundligt uppbyggt och således anpassningsbart även till andra branscher. Dessutom spelar pedagogiskt nytänkande en viktig roll i nätverket – en ny modell kräver andra metoder för att nå full effekt. Införandet av CDIO i Raseborg finansieras av projekt ENTRO fram till slutet av 2013, men i och med att övergången kräver tid är planen att CDIO gradvis ska bli en fast del av utbildningen på campus i Raseborg.

Tilläggsinformation fås av projektledare Martina Österberg, tfn 044 799 84 35

Relaterat material:
Om studerandeakademin CDIO Academy: http://laspau.org/cdio2013/academy
Om CDIO-nätverket: http://www.cdio.org
Om utbildningsprogrammen vid YH Novias campus Raseborg:

http://www.novia.fi/utbildning/utbildningsort-meny/studieort-raseborg/
https://www.facebook.com/#!/noviaraseborg?fref=ts

Om projekt ENTRO: http://entro.novia.fi/

Gå till "Pressmeddelanden"