17.11.2021

Novia och VAMK beviljas medel av UKM för strategisk satsning på energiteknik

Technobotnia, tegelbyggnad fotad nerifrån, klocka och moln i fokus

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) beviljar Yrkeshögskolan Novia och VAMK 750 600 euro i statlig finansiering för forsknings, utvecklings- och innovationsprojekt inom energiteknik. Högskolorna ska ta sig an den globala hållbarhetsutmaningen för energisystem med hjälp av artificiell intelligens, digitalisering och industriellt ledarskap.

Forskning, utveckling och innovation (FUI) inom energisektorn är i dag ett viktigt område för Novia och VAMK. Genom”Flexible Energy Systems Integration and Optimization”- FESIO stärks kunnandet ytterligare för att nå ett koldioxidsnålt samhälle med förnyelsebara energisystem.

I UKM:s utlysning poängterades anknytningen till högskolornas strategi och strategiskt förankrad FUI-verksamhet samt effekter av socialt, kulturellt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbar utveckling för högskolans egen verksamhet eller för regionen. UKM beviljade totalt fem miljoner euro för FUI-verksamhet, 20 ansökningar kom in, varav sju godkändes, däribland den gemensamma från Novia och VAMK.   

”Novia jobbar för ett koldioxidneutralt samhälle. Våra experter inom förnybar energi, industriellt ledarskap, energilagringslösningar och intelligenta system är i framkant när det gäller att stödja övergången till förnybara energilösningar. Vi är också mycket glada över att samarbeta med våra kollegor på VAMK, säger Örjan Andersson, rektor och VD vid Yrkeshögskolan Novia.

Energiindustrin står inför ett paradigmskifte. Det krävs innovativ forskning för att skapa de förutsättningar som behövs för att klara av omställning till en mer koldioxidsnål verksamhet. FESIO ska genom tvärvetenskaplig FUI-verksamhet och samarbete med företagen stärka FUI-verksamhetens kvalitet och konkurrenskraft.

Kati Komulainen, vid VAMK ser finansieringen som ett tecken på att högskolorna gemensamt kan åstadkomma betydande resultat regionalt och nationellt.

”Det fina är att kompetensen hos yrkeshögskolorna stöder varandra. Detta är också en betydande signal från ministeriet till Vasaregionen och helt i linje med den regionala strategin. I regionen jobbar vi framåt för samma mål, säger Kati Komulainen, rektor och VD.

FESIO inleds 2022 och strävar till nya och innovativa möjligheter för energisystemhantering och optimering som stöds av artificiell Intelligens (AI). FESIO stärker även den regionala expertisen inom forskning, utveckling och innovation när det gäller energilagring och -integration.

FESIO leds av Yrkeshögskolan Novia och ska utföras i samarbete med de regionala företagen och stöda deras utvecklingsbehov. Vasa är Nordens ledande energikluster och genom projektet stärks den regionala kompetensen ytterligare.

UKMs pressmeddelade hittas på deras hemsida.

För mera information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

VAMK, Rektor, Kati Komulainen, tfn 046 856 7347

Gå till "Pressmeddelanden"