23.12.2016

Michelle Ena, sjukskötarstuderande i Vasa, har valts till årets Queen Silvia Nursing Award

IMG 4207 copy

Michelle Ena har valts till årets Queen Silvia Nursing Award stipendiat i Finland. Priset tilldelas en sjukskötarstuderande för en idé som påvisar hur vård och omsorg av äldre kan förbättras. Stipendiet delas ut i Finland för tredje året i rad.

Michelle Ena belönas för sin idé ”Enkel monitorering av äldre”. Juryn, som består av representanter från stipendiets partners, motiverade sitt enhälliga val enligt följande:

Michelles idé om hur vitala funktioner kan mätas enkelt skulle främja äldres upplevelse av trygghet, samt ge vårdgivaren underlag till en bättre behandling. Idén är genomtänkt, även utseendet på produkten hade beaktats. Michelle har tagit hänsyn till många aspekter och problem som kunde lösas med hennes idé. Michelle är en god ambassadör för stipendiet och en utmärkt förebild för andra sjukskötarstuderande eftersom hon är intresserad av äldreomsorg och motiverad att utveckla sin professionella kompetens.

Michelle Ena, 20, studerar till sjukskötare vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Michelle, hemma från Kronoby, började sina studier under 2015 och har arbetat med äldre med minnessjukdomar redan en tid. “Inspirationen till idén fick jag på jobbet, som är ett intensifierat serviceboende”, säger hon. Arbetet inom äldreomsorgen har betytt mycket för Michelle som är intresserad av branschen också i framtiden. På fritiden trivs Michelle bl.a. inom redskapsgymnastiken.

Queen Silvia Nursing Award instiftades av Swedish Care International (SCI) med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag den 23 december 2013. Stipendiets syfte är att bidra till att möta en av framtidens största utmaningar, omsorg om de äldre, genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. Målet är att öka statusen för både utbildningen till sjukskötare liksom yrket i sig.

Stipendiet tilldelas årligen en sjukskötarstuderande i Finland, i Sverige och i Polen. Beskyddare av Queen Silvia Nursing Award i Finland är inrikesminister Paula Risikko. Queen Silvia Nursing Award omfattar ett stipendium om 6 000 euro samt ett individuellt anpassat internship. Internshipet kommer att genomföras både i Finland och utomlands med syfte att ge stipendiaten kunskap om vård och omsorg av äldre, ur flera olika perspektiv.

Bakom stipendiet står SCI samt en grupp av samarbetspartners. Huvudpartner till Queen Silvia Nursing Award i Finland är Sopimusvuori Oy. Övriga samarbetspartners är Folkhälsan Välfärd Ab, Suomen Sairaanhoitajaliitto Ry, Sjuksköterskeföreningen i Finland Rf, Oy SCA Hygiene Products Ab, Nordnet och Viking Line. Den digitala plattformen för ansökningarna har utvecklats av Innopinion Oy.

För mer information:

Projektkoordinator Jenny Hieta, jenny.hieta@sopimusvuori.fi, mobil +358 (0)10 526 6022

www.queensilvianursingaward.fi
www.sci.se

Gå till "Pressmeddelanden"