25.5.2021

Fortsatt god ekonomi och utveckling vid Yrkeshögskolan Novia

nyhet arsberattelse bokslut 2020

Yrkeshögskolan Novia / Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi redovisar en vinst för räkenskapsåret 2020 på 1,2 miljoner euro. Verksamheten var stabil under det utmanande pandemiåret.

”Vi är mycket nöjda över att Novias ekonomi fortsättningsvis är stabil och visar överskott. De senaste årens goda utveckling har fortsatt. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under det utmanande verksamhetsåret som kom att präglas av Covid-19 pandemin”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Räkenskapsperiodens vinst för Yrkeshögskolan Novia / Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 2020 uppgick till 1,2 miljoner euro. Rörelseresultatet för Yrkeshögskolan Novia uppgick till 0,7 miljoner euro och för koncernen Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi till 0,5 miljoner euro. Omsättningen uppgick för yrkeshögskolan till 28,7 miljoner euro och 29,5 miljoner euro för koncernen. Koncernen omfattar förutom Yrkeshögskolan Novia även dotterbolagen Aboa Mare Ab och Jakobstads Konsertsal Ab. Intressebolaget GigaMare Inc. ingår inte i redovisningen.

Prestationsmässigt fortsatte den goda utvecklingen vid högskolan, med en markant ökning i antalet nya studerande. Även den allt viktigare verksamheten inom kontinuerligt lärande fortsatte att växa kraftigt. Gällande avlagda examina var utvecklingen tudelad. Antalet yrkeshögskoleexamina minskade till följd av pandemin och ett lägre antal nya studerande några år tidigare, medan antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina fördubblades. Forsknings- utvecklings- och innovationsverksamheten sjönk en aning, men var ändå på en god nivå. Inom området konst och kultur minskade antalet konstnärliga produktioner tydligt på grund av de restriktioner för sammankomster som myndigheterna införde.

”Den stabila utvecklingen gällande prestationerna och den starka ekonomin skapar en bra grund för kommande års verksamhet. Ett stort tack till alla medarbetare, studerande och samarbetsparter för ett framgångsrikt verksamhetsår 2020 vid Novia”, avslutar Örjan Andersson.

Yrkeshögskolan Novia berättar om året 2020. I årsberättelsen kan du ta del av verksamheten under året 2020. Novias prefekter summerar året på institutionerna. Statistik hittar du för Novias studerande och personal i årsberättelsen. 

Välkommen att ta del av


Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, ekonomichef Therese Nyström-Saaristo tfn 0400 653 676

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"