12.12.2014

Forsström blir Sveriges honorärkonsul i området Hangö, Raseborg och Ingå

Forsstrom Birgitta

Birgitta Forsström har förordnats som Sveriges honorärkonsul för området Hangö, Raseborg och Ingå efter Peter Heinström.

Forsström har arbetat vid Yrkeshögskolan Novia sedan år 2008, senast som prorektor. Från och med 15.1.2015 kommer hon att förvärvsarbeta vid Nordiska ministerrådet och sköter konsultuppdraget som ett hedersuppdrag vid sidan om detta arbete.

Sveriges konsulat i Raseborg kommer att finnas vid Yrkeshögskolan Novia på Raseborgsvägen 9 i Ekenäs. Som konsulatsekreterare fungerar Ulrica Isaksson och kansliet är öppet enligt överenskommelse.

I början av år 2015 ordnas en invigning av det nya konsulatet för svenska medborgare i regionen och övriga inbjudna gäster.

”Jag känner mig hedrad av detta uppdrag som Sveriges konung utnämnt mig till och kommer att göra mitt bästa för att sköta det till allas belåtenhet”, säger Forsström.

Tilläggsuppgifter fås av Sveriges honorärkonsul Birgitta Forsström, tfn 044 762 3900.

Kontaktuppgifter till Sveriges ambassad och konsulat.

Gå till "Pressmeddelanden"