18.12.2014

Företagsrådgivningen vid Novia i Vasa 20 år

LL 20130523 novia 3959

På bilden: alumn Tommy Holmback, utbildningsansvarig Stefan Granqvist och alumn Olav Vikström.

Företagsrådgivningen vid Yrkeshögskolan Novia firar 20 år i år. År 1994 inleddes rådgivningsverksamheten för studerande vid Vasa Tekniska Yrkeshögskola, numera Yrkeshögskolan Novia. Det var utbildningsansvarig och överlärare Stefan Granqvist som presenterade idén om att erbjuda alla ingenjörsstuderande möjlighet att få rådgivning ifråga om sina affärsidéer och företagande.

Verksamheten fungerar enligt principen om att tröskeln till samtal skall vara låg för studerande med företagsidéer; det ska vara enkelt och nära att komma och diskutera sina idéer.

I medeltal grundas 6-8 företag per år bland de studerande som besökt företagsrådgivningen. De företag som grundas är både tjänste- och tillverkande företag. Storleken på de företag som finns och är etablerade och som uppkommit ur de idéer som bollats under besöken vid företagsrådgivningen varierar från enmansföretag till företag med många anställda och omfattande verksamhet.

”Jag har hållit på med företagsrådgivning i 20 år och jag fascineras fortfarande av studerandes entreprenöriella vilja. Jag utgår både i min undervisning och i min rådgivning från frågeställningen; vilken är nyttan av utbildningsinsatserna för den enskilda studerande och hur kan man använda detta i sitt kommande arbetsliv?” berättar överlärare och utbildningsansvarig Stefan Granqvist.

Granqvist arbetar som utbildningsansvarig i Vasa vid Wolffskavägen för produktionsekonomi och teknologibaserat ledarskap, högre YH.

”Vi har inte gjort mycket väsen av företagsrådgivningen och faktum är att verksamheten varit resultatrik. Det här är konkret, här föds företag. Det här är en bra service för våra ingenjörsstuderande och det är värdefullt för samhället” säger rektor Örjan Andersson. ”Det är viktigt med den här typen av rådgivning för att stöda de studerande som är intresserade av att starta eget företag under eller efter sin studietid”, säger Andersson.

På presskonferensen medverkar:
Enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477
Utbildningsansvarig Stefan Granqvist
T & J Holmback, Tommy Holmback, mobil 050 351 5478
Ab Vikströms plåtslageri, Olav Vikström, mobil 050 531 7405

För ytterligare information vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Stefan Granqvist, mobil 050 537 0430

Avsändare kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803 

Gå till "Pressmeddelanden"