7.10.2016

Fem högskolor samarbetar för smidigare studieförvaltning

Fem högskolor undertecknar i dag ett intentionsavtal för det studieadministrativa verktyget ”Peppi”. Målet är att verktyget ska tas i bruk gemensamt och på det sättet ge synergieffekter.

De fem högskolor som ingår i konsortiet är Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Via Peppi administreras alla studerande som är inskrivna vid universiteten och högskolorna och där registreras också studieprestationerna. I Peppi kan de studerande schemalägga sina studier och Peppi fungerar också som en informationskanal för de studerande.

Vid Åbo Akademi ersätter Peppi åtminstone verktygen Sture, Minplan, TeRes, Timeedit och Resursbokning, det vill säga registrering av studieprestationer, schemaläggningen av studier och rumsbokningen.

Rektor Mikko Hupa ser många fördelar med att högskolorna samarbetar kring anskaffningen av det studieadministrativa verktyget.
"Genom samarbetsavtalet garanterar vi att planeringen och ibruktagandet av systemet sker effektivt. Målet är att kunna erbjuda ett smidigt verktyg för studerande att planera sina studier och lätt ha tillgång till studieschema, -prestationer och annan central information", säger Hupa.

Kalervo Väänänen, rektor vid Åbo universitet önskar att de fem högskolornas beslut att samarbeta kring det studieadministrativa verktyget Peppi leder till nånting mer.
"Målsättningen är att detta är ett steg till en bredare, nationell harmonisering av IT-servicen vid högskolorna. Dessutom hoppas jag att det nya samarbetet ska göra studiestigen smidigare för studenterna", säger Väänänen.

Vid Yrkeshögskolan Novia ersätter Peppi verktyget Winha det vill säga registrering av studieprestationer, schemaläggningen av studier och rumsbokningen.
"Det här är ett fint steg för att stärka samarbetet mellan Åboenheterna och för att främja studerandes rörlighet mellan högskolorna", säger Novias rektor Örjan Andersson.

"Peppi ger möjligheter att förverkliga en för Sydvästra Finlands högskolor gemensam, bred lärandemiljö. Med ett enda digikliv kan vi nu föra vår studerandeservice till 2020-talet", säger Åbo yrkeshögskolas rektor och direktör Vesa Taatila.

Intentionsavtalet träder ikraft nu och samarbetet inleds genast. Målet är att Peppi tas i bruk 2018.

För mera information:

Rektor vid Yrkeshögskolan Novia
Örjan Andersson
mobil 050 527 2286

Direktör för forskning och utbildning vid Åbo Akademi
Mats Lindfelt
mobil 050 361 9381

Direktör för utbildningsfrågor vid Åbo universitet
Petri Sjöblom
mobil 040 763 6242

Gå till "Pressmeddelanden"