17.8.2022

Eva Juslin leder social- och hälsovårdsutbildningarna vid Yrkeshögskolan Novia

Eva Juslin nyhet

Politices licentiat och specialsocialarbetaren Eva Juslin, har valts till prefekt för institutionen för hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Novia. Institutionen är verksam i Vasa och Åbo och bedriver utbildning, forskning och fortbildning inom social- och hälsovårds- samt skönhetsbranschen. Juslin tillträder 1.1.2023 för en femårsperiod och är placerad i Vasa. 

Juslin har jobbat inom organisationen sedan 1999 och arbetar i dag som utbildningsledare för socionomutbildningen i Åbo samt som viceprefekt vid Novia.  

Eva Juslin ser framemot att utveckla utbildningen och forskningen för samhällets välmående.

”Social- och hälsovårdsbranschen i Finland genomgår som bäst en omfattande förändring. Jag ser fram emot att som prefekt få vara med att leda och utveckla utbildning och forskning som stöder hälsa och välfärd hos individen och i samhället. Studerande och personal vid institutionen för hälsa och välfärd är målmedvetna och engagerade. Personligen ser jag det interprofessionella arbetet som viktigt – speciellt då välfärdsområdena införs”, säger prefekt Eva Juslin  

Yrkeshögskolan Novias rektor, Örjan Andersson är nöjd med rekryteringen.

”Vi hade goda sökande att välja bland. Jag ser fram emot att vi tillsammans ska fortsätta att arbeta för att Novia ska vara en högklassig, internationell och attraktiv högskola, såväl för studerande som för våra samarbetsparter”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Prefekten har helhetsansvar för institutionens verksamhet som omfattar utbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår också ansvar för institutionens ekonomi och administration. Prefekten är medlem i Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp.

Eva Juslin efterträder Eva Matintupa som avgår med pension. 

Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Eva Juslin, mobil 044 762 3370

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, informatör Caroline Lång, mobil 050 470 6592

Gå till "Pressmeddelanden"