26.11.2014

Energiteknik vid ÅA satsar på forskning och flyttar till Technobothnia

LL 20130523 novia 4010

I dagarna flyttar Åbo Akademis energiteknikenhet till forskningscentret Technobothnia i Brändö, Vasa.
I samma campus finns redan Yrkeshögskolan Novias, Vasa universitets och Vaasan ammattikorkeakoulus teknikutbildningar och forskning. Åbo Akademis diplomingenjörsstuderande med inriktningen energiteknik håller redan sin undervisning i Novias lokaler i Brändö.

För Margareta Wihersaari, professor i energiteknik, är flytten ett viktigt steg för att få igång mera samarbete inom forskning – ett viktigt område just nu är att vara med och bygga upp verksamheten kring det planerade laboratoriet i energiteknik.

– Vi söker doktorander som bäst. Målet är att initiera ny forskning, speciellt välkomna är ämnes- och disciplinöverskridande förslag, säger Wihersaari.

Diplomingenjörsutbildningen i Vasa har på kort tid växt sig stark. Utbildningen som är en del av institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi inleddes 2011 med fem studieplatser. Nu är 23 studerande närvaroanmälda. 14 började studera hösten 2014 i Vasa och antalet studieplatser fördubblades nyligen, vilket gör att fler studerande kan antas 2015.

"Vi har lyckats väl med etableringen av den nya utbildningen på grundnivå. Merparten av våra diplomarbeten görs i samarbete med industrin. Nu gäller det att ta nästa steg och få i gång vår forskning och forskarutbildning inom energi- och miljöteknik", säger Wihersaari.

Institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi har 12 laboratorier varav ett i Vasa. Många av laboratorierna i Åbo sysslar med forskning inom energi- och miljöteknik och har sedan länge goda kontakter med företag i Vasaregionen.

"Vi vill också förstärka samarbetet inom Åbo Akademi. Målet är nya initiativ som kan omfatta två eller fler ämnesområden och samtidigt stöda etablering av ny industrirelaterad forskning i Vasaregionen", berättar Wihersaari.

"Yrkeshögskolan Novia välkomnar Åbo Akademi till campusgemenskapen i Technobothnia som finns i Brändö, Vasa och är ett av Finlands starkaste tekniska undervisningskluster, och forskningen inom speciellt energiteknik blir allt starkare och viktigare. Åbo Akademis närvaro här är en stor fördel för campusgemenskapen och för Yrkeshögskolan Novia, speciellt med tanke på att potentialen för nya gemensamma forskningsprojekt är stor. Näringslivet behöver detta tillskott av forskningskompetens i Vasa, berättar Jonas Waller, enhetschef vid Yrkeshögskolan Novia.

Ytterligare information fås av:
Professor i energiteknik vid Åbo Akademi, Margareta Wihersaari, mobil 050 542 1079
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477

Bakgrund
Hösten 2011 inledde Åbo Akademi en utbildning i Vasa där personer med lämplig yrkeshögskoleexamen kan utbilda sig till diplomingenjör i kemiteknik med inriktningen energiteknik. Utbildningen hör under institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi och är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Utbildningen stöds ekonomiskt av Högskolestiftelsen i Österbotten, Aktiastiftelsen i Vasa, Harry Schaumans stiftelse och Svensk-Österbottniska Samfundet.

Gå till "Pressmeddelanden"