3.9.2020

Den nya Masterutbildningen inom Digital Business and Management inleder med seminarium i Vasa

Digital Business and Management

Studierna förbereder studerande för att bli ledare och experter inom sitt område. Utbildningen uppfyller behovet på arbetsmarknaden, och riktar sig till personer som vill utvecklas till framtidens ledare i en digitaliserad affärsvärld.

Utbildningen har varit mycket populär med över 100 sökande till 20 platser.

Masterutbildningen ger verktyg för att leda och bedriva förändring och utveckling inom sitt eget område. De studerande utvecklar sin kompetens inom digitalisering, ledarskap, kommunikation och affärskunnande. Studierna under hösten passar utmärkt att kombinera med heltidsarbete.

Studierna består av 60 studiepoäng fördjupade studier samt examensarbetet som omfattar 30 studiepoäng. Examensarbetet utförs som ett utvecklingsarbete för arbetsgivaren, för det egna företaget eller som ett forskningsarbete.

Fokus för utbildningen ligger på digitalisering och fördjupning av studerandes kompetens inom affärskunnande. Studerande kan delvis skräddarsy sitt program för att utveckla de kompetenser man behöver. Studierna är en kombination av individuell inlärning och teamarbete och sker främst i digitala lärmiljöer med campusträffar några gånger per termin, berättar utbildningsledare Rosmeriany Nahan-Suomela.

Mer information om utbildningen finns här

Ansökan till hösten 2021 pågår 7-20 januari på studyinfo.fi

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare för Master of Business Administration, Digital Business and Management, Rosmeriany Nahan-Suomela,tfn 050 305 8620

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"