16.2.2021

Arene: Över en halv miljon avlagda examina vid yrkeshögskolorna

Novia allman 6

Totalt 509 000 högskoleexamina har avlagts vid yrkeshögskolorna under knappa 30 år. Vikten ligger på yrkeshögskoleexamina som har fokus på arbetslivet, och 489 000 yrkeshögskoleexamina har avlagts.  Sedan år 2005 ingår även högre yrkeshögskoleexamina (högre YH) i utbildningsutbudet, och totalt har 29 000 högre YH har avlagts.

Yrkeshögskolorna tillhandahåller ett brett utbildningsutbud, och vanligast är det att studera till ingenjör (YH), tradenom (YH), sjukskötare (YH) och restonom (YH). Det största utbildningsområdet är social- och hälsovård, som har flera olika examina för olika yrken. Inom social- och hälsovård har 163 000 yrkeshögskoleexamina och högre YH-examina avlagts. Näst mest utexaminerande finns det inom teknik och ICT (143 000). Tredje mest utexaminerade finns det inom företagsekonomi (111 000). Utöver de största branscherna är yrkeshögskolorna betydande utbildare inom kultur, naturbruk och pedagogik.

Antalet utexaminerade väntas öka på 2020-talet 

År 2020 avlade 24 370 en yrkeshögskoleexamen. Antalet avlagda examina har under de tre senaste åren varit på samma nivå. Däremot ökade antalet avlagda högre yrkeshögskolexamina, knappa 3 900 avlade en högre YH-examen. Ökningen jämfört med året innan var 16 procent.  

Finland har som mål att öka andelen som avlagt en yrkeshögskoleexamen jämfört med 25–34-åringarna, så antalet examina väntas öka kraftigt under de kommande åren. Vid yrkeshögskolorna ökade antalet som mottog en studieplats jämfört med året innan med nästan 8 000 sökande, det vill säga drygt 16 procent. En ökning inträffade både inom yrkeshögskoleexamina och inom högre yrkeshögskoleexamina.  

Kompetens för alla landskap

Alla landskap i Finland har åtminstone en yrkeshögskola som säkerställer att regionen har tillgång till kompetent arbetskraft. I genomsnitt börjar över hälften av de utexaminerade jobba i samma landskap där de studerat. I Nyland är andelen över 90 procent.  

Hur viktigt det är med utbildning för en region ser man på att en så stor andel av de nyutexaminerade får jobb. Nästan 90 procent av de som avlagt en yrkeshögskoleexamen och 95 procent av de som avlagt en högre yrkeshögskoleexamen under de senaste åren har ett jobb ett år efter utexaminering. 

På grund av yrkeshögskolornas korta historia finns de flesta utexaminerade i yngre åldersklasser: var femte 30–40-åring har utexaminerats från en yrkeshögskola. 

Firar 25 år

Den temporära yrkeshögskoleutbildningen fyller 25 år i år. De första yrkeshögskolorna inledde sin verksamhet 1991–1992 som temporära yrkeshögskolor. De första koncessionerna för ordinarie yrkeshögskolor beviljades 1996 och alla yrkeshögskolor hade blivit ordinära år 2000. 

Numera finns det 24 yrkeshögskolor i Finland, med cirka 150 000 studerande. Över hälften av alla studerande som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen studerar vid en yrkeshögskola. Dessutom har yrkeshögskolorna sedan år 1996 anordnat pedagogiska studier för yrkeslärare. 30 000 yrkeslärare har utexaminerats.

 

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"