12.12.2014

Arbetshandledare med inriktning organisationskonsultation

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia utexaminerar en grupp arbetshandledare blir 12.12 efter två års studier klara med sin utbildning.

De har den kompetens som krävs att se organisatoriska helheter och kunna bistå organisationer redan i planeringsskedet.

Ulla Heilä, lärare, organisationskonsult och arbetshandledare och Mats Hildén, HVM, organisationskonsult och arbetshandledare har fungerat som utbildare. Båda är erfarna ledare, utbildare, organisationskonsulter och arbetshandledare med erfarenhet från olika organisationstyper och fungerar som företagare inom området.

Centrala teman i utbildningen har varit bl a jag, min etik, mina preferenser och roller grupp- och teamdynamik, organisation och ledarskap, medvetna och omedvetna processer, systemiskt tänkande, förändringsarbete, organisation i kris.

Utbildningen följer Suomen työnohjaajat ry:s rekommendationer för arbetshandledarutbildningar.
(Suositus työnohjaajakoulutuksen sisällöstä 5.6.2009).

För ytterligare information vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, fortbildningsplanerare Marica Hinders, mobil 044 780 5294

Gå till "Pressmeddelanden"