20.6.2013

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi höll bolagsstämma

År 2012 blev ett rekordstarkt år för aktiebolaget som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia. Resultatet för år 2012 förbättrades med 629 000 euro jämfört med år 2011 - från 1 129 000 euro till 1 748 000 euro.

”Yrkeshögskolan Novia kan glädjas över att efterfrågan på utbildningen är större än tidigare vilket resulterade i ett större antal sökande. Genomströmningen förbättrades och antalet studieavbrott sjönk. Därtill blev högskolan den första yrkeshögskola vars kvalitetssystem godkändes av Rådet för utvärdering av högskolorna enligt en förnyad auditeringsmodell”, konstaterar styrelseordförande Roger Broo. ”Högskolans övergripande fokusområden fastställdes och en ny strategi för forskning och utveckling utarbetades”, säger Broo.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har hållit bolagsstämma den 19 juni. Bolagsstämman tackade styrelse och verkställande direktören för en resultatrik verksamhet under året 2012 och beviljade dem ansvarsfrihet.

Styrelsen återvaldes i sin helhet och består av:

Roger Broo, styrelseordförande, Åbo Akademi
Alice Lillas, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Cathrine Stenberg, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Malin Brännback, Åbo Akademi Kjell Sundström, Stiftelsen för Åbo Akademi
Henrik Lindholm, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Håkan Fagerström, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Rune Westergård, arbetslivsrepresentant

Verkställande direktör är Örjan Andersson.

Tilläggsuppgifter fås av

Styrelseordförande Roger Broo, tfn 040 543 3466

Yrkeshögskolan Novia, Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Om Yrkeshögskolan Novia

Novia verkar idag på fyra campus i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjude r högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

 

Gå till "Pressmeddelanden"