15.5.2014

Yrkeshögskolorna reformeras - YH-reformen 2011-2014

Yrkeshögskolornas finansierings- och författningsstyrning reformeras från och med början av 2014. Finansieringsreformen innebär ett mera utvecklat stöd för utbildningens mål, dessutom blir staten huvudansvarig för basfinansieringen.

Yrkeshögskolreformen genomförs i två skeden. Under det första skedet ändras lagstiftningen om yrkeshögskolorna så att den strukturella reformen kan påskyndas och för att förbättra verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet. Under det andra skedet är avsikten att yrkeshögskolornas basfinansiering ska överföras till staten så att yrkeshögskolorna blir juridiskt självständiga. I propositionen föreslås även att det ska stiftas en ny yrkeshögskolelag som skulle ersätta den nu gällande samt att medlemskap i studerandekåren skulle bli obligatoriskt även för samtliga examensstuderande vid yrkeshögskolor.

Målet med reformprocessen är bland annat stödja yrkeshögskolornas förutsättningar att på ett flexibelt och självständigt sätt kunna svara på förändrade utvecklingsbehov inom samhället och arbetslivet genom högklassig undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbete.

Ytterligare information om YH-reformen hittas här
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus/?lang=sv

 

 

Gå till "Nyheter"