10.6.2021

Yrkeshögskolan Novias projekt Kustens Mat lyfts fram i Arenes publikation

Vaikuttava ammattikorkeakoulu

Arenes publikation ”Vaikuttava Ammattikorkeakoulu – TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa 2020,” presenterar en rad typiska projekt från yrkeshögskolorna.  Novias bidrag till rapporten är en publikation om mathantverk, ”Yrkeshögskolan Novia nosti artesaaniruoan uudelle tasolle Suomessa”, på svenska: ”Yrkeshögskolan Novia lyfte mathantverket till nya nivåer i Finland.”

Utdrag ur publikationen:  Det innovativa projektet Kustens Mat introducerade en ny näringsgren i Finland. Mathantverkare blev ett samlingsnamn för hantverksmässig förädling inom ett stort antal olika yrken, bland andra bagare, charkuterist, ostmästare med mera. I projektet introducerades och förankrades hantverksmässig livsmedelsförädling som en ny företagsform främst på landsbygden i enlighet med intentionen för Programmet för utveckling av Landsbygden i Fastlandsfinland och kompletterat med de regionala utvecklingsstrategierna för landsbygden i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. I dag lever projektets verksamhet vidare genom Mathantverkarna Finland och Mathantverkarna på Åland.

Projektet tog konceptet mästerskap i mathantverk till Finland. Det första finländska mästerskapet i Mathantverk arrangerades år 2016 med uppföljare år 2017 och 2018 i Raseborg. Därefter har FM förverkligats av föreningen Mathantverk i Finland rf - Suomen Artesaaniruoka ry. FM-tävlingen har ordnats i Jyväskylä 2019, Reso 2020 och år 2021 ordnas FM på Åland.

Projekten som presenteras i publikationen är väldigt olika till innehåll och sätt att genomföra, men samtidigt förenas de alla genom att skapa konkreta effekter och förändring. Dessa och tusentals andra projekt har under det senaste decenniet med genomslagskraft utvecklat finländskt arbetsliv och samhälle.

Publikationen finns att läsa på Arenes hemsida.

Gå till "Nyheter"