25.3.2014

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2013

Novia har ett händelserikt år bakom sig och presenterar det gångna året i årsberättelsen 2013 
http://www.novia.fi/om-novia/arsberattelse-och-bokslut/

Tilläggsuppgifter
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 
 
Gå till "Nyheter"