13.5.2015

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2014

IMG 1881

Yrkeshögskolan Novia berättar om året 2014. I årsberättelsen kan du ta del av verksamheten under året. Novias enhetschefer summerar året på sina campus, enheten för forskning och utveckling presenterar sin verksamhet utgående från högskolans fem fokusområden. Statistik om den internationella mobiliteten visar vilka länder som är populära för våra studerande och för vår personal.

Det står klart att yrkeshögskolan, trots statens nedskärningar, har gått framåt på många områden och Novias utbildningsutbud är stabilt.

Välkommen att ta del av Novias årsberättelse 2014.

Bekanta dig gärna med våra tidigare årsberättelser och bokslut på webben.

Novias årsberättelse trycks endast i ett fåtal exemplar och vi vill att de flesta skall läsa den på webben!

Gå till "Nyheter"