12.5.2017

Yrkeshögskolan Novia stöder teknikstuderande idrottare Finnholm i Vasa

jimmy finnholm

Novia och långdistanslöparen Jimmy Finnholm har kommit överens om marknadsföringssamarbete för åren 2017-2018. Novia är nöjd med att ha studerande på yrkeshögskolan som kan delta på bl a mässor och marknadsföring högskolan.
Jimmy Finnholm studerar sista året på utbildningen el- och automationsteknik i Vasa och hör till Vasaregionens idrottsakademi.

Sponsoreringen av Finnholm är en investering i att bygga varumärket Novia. Vi betonar i vår sponsorverksamhet en tydlig koppling mellan Novias målgrupper och våra utbildningar. Resultatet att detta samarbete är att Novia syns via idrottaren på kläder, via media och hemsidor.

Idrottaren är ung, entusiastisk och hängiven, tar tag i möjligheter och vill vara bäst inom sitt område, dessa argument passar bra in i marknadsföringen av Novia. Högskolan kommer bl a att dra nytta av samarbetet på Knowhow mässan i Botniahallen, studiemässor och andra evenemang som riktar sig till potentiella sökande. Novia ser det som fint att unga personer som studerar hos oss kan medverka i vår studeranderekrytering. De är också båda bra förebilder för unga människor.

Gå till "Nyheter"