1.2.2021

Yrkeshögskolan Novia öppnar kostnadsfritt Öppna YH kurser för registrerade alumner

oppnayh alumn nyhet fb

Yrkeshögskolan Novia har fattat beslut att öppna upp Öppna YH-kurser och erbjuda dem kostnadsfritt för Novias registrerade alumner.

För att hålla sig attraktiv och utvecklas på en arbetsmarknad där kompetenskraven ständigt förändras är det viktigt med livslångt lärande. Kontinuerlig självutveckling är en förutsättning för framgång i arbetslivet. Därför vill nu Novia erbjuda alla våra registrerade alumner möjligheten att kostnadsfritt delta i våra Öppna YH kurser.

Rätten att delta gäller alla Novia alumner som registrerat sig i vårt alumnregister och den avgiftsfria rätten gäller kursanmälningar för tiden 1.1.2021-31.12.2024

Så kallade ledstudier som siktar på avläggande av examen omfattas inte.

Här hittar du Novias kursutbud för Öppna YH
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppnayh-kurser 

Tilläggsuppgifter fås av Novias alumnkoordinator 

Gå till "Nyheter"