16.9.2013

Yrkeshögskolan Novia och Wärtsilä Finland Oy undertecknade partnerskapsavtal

Yrkeshögskolan Novia och Wärsilä Finland Oy undertecknade den 16 september ett avtal i syfte att stärka samarbetet. Parterna har kommit överens om att arbeta för gemensamt uppställda visioner och målsättningar.

Målsättningen med partnerskapsavtalet mellan Novia och Wärtsilä Finland Oy är att stärka samarbetet.

”Vi vill ha ett samarbete som gagnar båda parterna. Att vi samarbetar med Wärtsilä är inget nytt, genom avtalet systematiserar vi arbetet. Vi har formulerat ett antal konkreta gemensamma aktiviteter för att verkställa samarbetet. Wärtsilä kan också bidra med sakkunskap vid utvecklandet av vår utbildning”, säger rektor Örjan Andersson.

”Samarbetsaktiviteter kan bland annat vara i form av gästföreläsare, diskussionsgrupper, studiebesök, teman till lärdomsprov samt fortbildnings-möjligheter för högskolans lärare. Forskningssamarbete planeras speciellt inom Novias fokusområde hållbar energiteknik”, berättar enhetschef Jonas Waller. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477

Gå till "Nyheter"