30.9.2014

Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi inleder samarbete med Karlstads universitet

Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Österbottens energikluster Merinova har tillsammans med Karlstad universitet beslutat att inleda ett samarbete. Samarbetet ska innehålla framtida utbyte av både studerande, lärare och olika forskningsprojekt. 

En finländsk delegation bestående av representanter från Novia, Åbo Akademi och Merinova träffade lärare vid Karlstad universitet för att diskutera ett framtida utbyte av studerande, lärare och olika forskningsprojekt. Parterna var överens om att ett utbyte ska inledas. Nästa steg är att ingå ett Erasmusavtal inom ramen för Eramus+ som är det nya EU-programmet för internationellt utbyte mellan utbildningsinstitutioner.

Jonas Waller, Yrkeshögskolan Novias enhetschef för enheten för teknik och företagsekonomi i Vasa ser fram emot nya samarbetsmöjligheter. ”Karlstads universitet har mycket kunskap inom energiteknik och jag hoppas att vi kan få låna lärare till Novia som kan undervisa hos oss. Vi har ett system- och automationstekniskt kunnande som vi gärna delar med oss av till Karlstads universitet” säger Waller.

Initiativet till samarbetet togs av Paper Province i Karlstad, Sverige som såg möjliga synergier i det faktum att alla tre lärosäten är framstående utbildningsinstitut inom kemiteknik, samt energi och miljö med inriktning på skogsindustrin.

Helena Håkansson, prefekt på Karlstads universitet, är nöjd med mötet. ”Vi ser många möjliga kopplingar mellan våra universitet och jag tror att vi kommer kunna komplettera varandra bra. Vi har kompetens och kurser som Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi saknar och vice versa. Vi tror att ett utbyte av lärare och studerande kan komma igång under våren 2015”.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477.

 

Gå till "Nyheter"