2.12.2020

Yrkeshögskolan Novia lär ut entreprenöriella kunskaper i Tanzania

entrepreneurialprojectinTanzania

Projektet GeoICT4e strävar efter att förbättra entreprenöriellt kunnande hos studerande inom branscherna för GIS och hållbar utveckling vid fem universitet i Tanzania.

Universitetssektorn i Tanzania växer i snabb takt och miljoner utexaminerade förväntas komma in i arbetslivet under de kommande åren. Tidigare generationer har kunnat förlita sig på en karriär som tjänsteman inom offentliga sektorn, men nu behöver studerande utveckla färdigheter som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Hållbar utveckling, klimatförändringen och dess konsekvenser genomsyrar projektet. Teman som lyftas fram är bland annat geospatial teknik och ICT, innovation och entreprenörskap samt förvaltning av naturresurser.

Yrkeshögskolan Novia fokuserar på kunskaper om förvaltning av naturresurser och hållbar kustförvaltning.

- På grund av coronaviruset måste vi planera om inledningen, det blir inga omfattande resor och möten ansikte mot ansikte. Lyckligtvis är våra tanzaniska partner skickliga på att använda teknik och internetanslutningarna är acceptabla, så vi har kunnat genomföra en rad online möten både med dem och med våra partners i Finland, säger Romi Rancken, lektor inom bioekonomi och projektledare vid Yrkeshögskolan Novia.

Under projektets gång kommer olika undervisningsmetoder testas och utvecklas, däribland Multi-Competence Learning (MCL) som innebär att studerande löser mångfacetterade problem i en verklig miljö.

Projektet utförs i samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Universitet och Åbo Yrkeshögskola, projektet finansieras av Utrikesministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Länkar
Projektbeskrivning: https://www.oph.fi/sv/node/8693
Projektes hemsida: https://www.geoict.org/

GeoICT4e all2

 

"The Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI) supports cooperation projects between higher education institutions in Finland and the developing world. The projects support the HEIs as they develop their subject-specific, methodological, educational and administrative capacity. The programme is funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and administered by the Finnish National Agency for Education."

Gå till "Nyheter"