9.12.2015

Yrkeshögskolan Novia lanserar PR-filmer

IMG 3192

Novia lanserar fem campusvisa filmer och en film där yrkeshögskolan som helhet presenteras. Filmerna marknadsför och representerar hela högskolan, både vad gäller den geografiska spridningen och det svenska utbildningsutbudet 2016. I filmerna får tittarna bekanta sig med två studerande från varje campus.

För Novia är det viktigt att visa vilket utbildningsinnehåll vi har ortsvis eftersom vår verksamhet är olika på våra campus. Filmernas målgrupp är potentiella sökande i åldern 17-24 år, filmerna skall ge en inblick i vårt utbildningsutbud. Filmerna är ett ytterligare komplement i marknadsföringen till nya studerande.

”Vi har som målsättning att alltid använda våra egna studerande i den marknadsföring som vi gör, de modeller som medverkar i filmerna studerar alla vid Novia. Modellerna sökte vi på högskolans intranät och intresset av att delta har varit stort”, berättar kommunikationschef Jenny Svartsjö.

Filmerna finns på Novias webbsidor och på Novias YouTube-kanal, https://www.youtube.com/NoviaUAS

IMG 3192

Ansökan 2016

Ansökan till examensinriktad utbildning på engelska pågår under tiden 8.1-27.1.2016.
Ansökan till examensinriktade dag- och flerformsstudier och högre YH-utbildning på svenska pågår under tiden 16.3-3.4.2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Yrkeshögskolan Novia Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 340 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.

 

 

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"