30.11.2012

Yrkeshögskolan Novia har dimitterat

Yrkeshögskolan Novia har under tiden 31.8-30.11.2012 dimitterat.

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)
Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK)

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi (Tuotantotalous), Vasa
Bergfast Markus, Vasa
Bärdén Andreas, Närpes

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Vasa
Nystrand Kim, Korsnäs

Utbildningsprogrammet för automationsteknik och IT (Automaatio- ja tietotekniikka), Raseborg
Baarman Alexander, Hangö

Utbildningsprogrammet för sjöfart (Merenkulku), Åbo
Examen: Sjökapten (YH) (Merikapteeni (AMK))
Kauppi Alexandra, Riihimäki
Toivonen Jarmo, Pargas

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap (högre YH) (Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)), Vasa
Examen: Ingenjör (högre YH) (Insinööri (ylempi AMK))
Enström Lars, Nykarleby
Staffans Dick, Korsholm

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Vasa
Examen: Hälsovårdare (YH) (Terveydenhoitaja (AMK))
Hummelstedt Jennie, Närpes
Lagerström Carola, Närpes

Utbildningsprogrammet för utveckling och ledarskap (Kehittäminen ja johtaminen), Åbo
Examen: Socionom (högre YH) (Sosionomi (ylempi AMK))
Häggström Jessica, Korsholm
Järvistö Daniela, Kimitoön

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet (Luonnonvara- ja ympäristöala)

Utbildningsprogrammet för skogsbruk (Metsätalous), Raseborg
Examen: Skogsbruksingenjör (YH) (Metsätalousinsinööri (AMK))
Bergman Fredrik, Ingå

Utbildningsprogrammet för landskapsplanering (Maisemasuunnittelu), Raseborg
Examen: Hortonom (YH) (Hortonomi (AMK))
Juga Emma, Kervo
Tiainen Sini, Helsingfors

Utbildningsprogrammet i lantbruksnäringarna (Maatalous), Raseborg
Examen: Agrolog (YH) (Agrologi (AMK))
Pajunoja Tanja, Åbo

Utbildningsprogrammet för Integrated Coastal Zone Management, Raseborg
Examen: Bachelor of Natural Resources / Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))
Etengeneng Dickson, Kamerun
Samuel Ladi, Nigeria

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området
(Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Åbo
Examen: Tradenom (Tradenomi)
Björk Johanna, Jakobstad
Koljonen Iiro, Sjundeå

Gå till "Nyheter"