27.4.2012

Yrkeshögskolan Novia har dimitterat

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)
Examen: Ingenjör (YH) Insinööri (AMK)

Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi (Tuotantotalous), Vasa
Cederberg Johan, Pedersöre

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Vasa
Sundqvist Niklas, Pedersöre

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Raseborg
Lindgren Benny, Borgå
Törnqvist Mikael, Helsingfors

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Vasa
Julin Kenneth, Vasa

Utbildningsprogrammet för arbetsledning inom byggnadsbranschen (Rakennusalan työnjohto), Raseborg
Examen: Byggmästare (YH) Rakennusmestari (AMK)
Öhberg Anton, Lemland

Utbildningsprogrammet för sjöfart (Merenkulku), Åbo
Examen: Sjökapten (YH) Merikapteeni (AMK)
Dahlgren Thomas, Kökar
Laurila Tuomas, Nystad

Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK)
Norrgård Kenneth, Väståboland

Utbildningsområde: Kultur (Kulttuuriala)

Utbildningsprogrammet i mediakultur (Viestintä), Nykarleby
Examen: Medianom, Medianoomi (AMK)
Rönnholm Tommy, Vasa
Schou Thérese, Sverige

Utbildningsprogrammet i scenkonst (Esittävä taide), Vasa
Examen: Dramainstruktör (YH) Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Laxén Helena, Helsingfors

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Vasa
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK)
Erlands Mari, Kristinestad
Helenelund Pernilla, Vasa
Norrholm Emelie, Kristinestad
Storlund Hanna, Vasa

Examen: Barnmorska (YH) Kätilö (AMK)
Granlund Malin, Pedersöre
Laitinen Mira, Vasa
Skrifvars Linda, Korsholm

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Vasa
Examen: Socionom (YH) Sosionomi (AMK)
Bäck Doris, Närpes
Andtfolk Malin, Kristinestad
Eriksson Kristel, Raseborg
Granfors Linda, Närpes

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet (Luonnonvara- ja ympäristöala)

Utbildningsprogrammet för Integrated Coastal Zone Management, Raseborg
Examen: Bachelor of Natural Resources / Miljöplanerare (YH) Ympäristösuunnittelija (AMK)
Strohschein Marie, Korsholm

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Raseborg
Examen: Tradenom (Tradenomi)
Björkman Per, Raseborg
Gottberg Nina, Lojo

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Åbo
Examen: Tradenom (Tradenomi)
Mattsson Niklas, Åbo
Nordström Tom, Kyrkslätt
Åkerberg Cecilia, Väståboland

Utbildningsområde: Det humanistiska och pedagogiska området (Humanistinen ja kasvatusala)

Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete (Kansalaistoiminta ja nuorisotyö), Åbo Examen: Samhällspedagog (YH) Yhteisöpedagogi (AMK)
Österberg Jan, Åbo

Gå till "Nyheter"