24.4.2015

Yrkeshögskolan Novia har 31.1 - 24.4.2015 dimitterat

Yrkeshögskolan Novia har 31.1 - 24.4.2015 dimitterat:
Observera att postfixet (YH) och (högre YH) i examenstiteln hör till och uttrycker att det är fråga om en högskoleexamen (F1129/2014).

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation
Examen: Ingenjör (YH)

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik, Vasa

Andersson Frida, Karleby

Utbildningsprogrammet för elektroteknik, Vasa

Britwin Jacob, Korsholm
Norrgård Jesper, Vörå
Sundell Christian, Vörå

Utbildningsprogrammet för lantmäteriteknik, Vasa

Hellström Simon, Kronoby
Jusslin Björn, Vörå

Utbildningsprogrammet för sjöfart, Åbo
Examen: Sjökapten (YH)

Landor Mathias, Åbo

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap (högre YH), Vasa
Examen: Ingenjör (högre YH)

Hedström Jonas, Korsholm
Skog Mathias, Vasa

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet  

Utbildningsprogrammet för vård, Vasa

Examen: Sjukskötare (YH)

Suomela Sami, Vasa
Wiklund Simone, Nykarleby

Examen: Hälsovårdare (YH)

Lindroos Sabina, Vasa

Examen: Barnmorska (YH)

Drifell Victoria, Nykarleby
Jofs Camilla, Vasa

Utbildningsprogrammet för vård, Åbo

Examen: Sjukskötare (YH)

Meisaari Heidi, Åbo

Degree Programme in Nursing, Vasa
Examen: Bachelor of Health Care / Sjukskötare (YH)

Odewole Akintunde, Vasa

Utbildningsprogrammet för det sociala området, Åbo
Examen: Socionom (YH)

Erlund Alexandra, Lojo
Erlund Cecilia, Lojo

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet 

Utbildningsprogrammet för skogsbruk och miljö, Raseborg
Examen: Skogsbruksingenjör (YH)

Järvelä Robin, Sibbo

Utbildningsprogrammet för landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, Raseborg
Examen: Hortonom (YH)

Engberg Alma, Kyrkslätt

Examen: Agrolog (YH)

Ekholm Oskar, Kimitoön

Utbildningsprogrammet för Sustainable Coastal Management, Raseborg
Examen: Bachelor of Natural Resources / Miljöplanerare (YH)

McMaster Kenneth, Raseborg

Utbildningsområde: Det naturvetenskapliga området

Utbildningsprogrammet i informationsbehandling, Raseborg
Examen: Tradenom (YH)

Öhblom Jonas, Raseborg

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Åbo
Examen: Tradenom (YH)

Ekblad Stefan, Kimitoön
Eriksson Linda, Pargas
Fagerlund Ki, Pargas
Lindholm John, Vanda
Mattsson Oliver, Mariehamn
Nyman Cilla, Kimitoön
Ruhanen Kia, Lovisa
Westerholm Sebastian, Kimitoön

Utbildningsområde: Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

Utbildningsprogrammet för turism, Åbo
Examen: Restonom (YH)

Eriksson Laura, Åbo
Miettinen Marianna, Åbo

Gå till "Nyheter"