28.10.2013

Yrkeshögskolan Novia har 30.8-25.10.2013 dimitterat

Observera att postfixet (YH) och (högre YH) i examenstiteln hör till och uttrycker att det är fråga om en högskoleexamen (F352/2003).

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)
Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK))

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Vasa

Hong Li, Vasa
Wang Liangfu, Vasa
Song Ling, Kina

Utbildningsprogrammet för informationsteknik (Tietotekniikka), Vasa

Kåla Bill, Karleby

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Vasa

Nybäck Anders, Kronoby

Utbildningsprogrammet för miljöteknik (Ympäristötekniikka), Vasa

Nabb Sabina, Korsholm

Utbildningsprogrammet för sjöfart (Merenkulku), Åbo
Examen: Sjökapten (YH) (Merikapteeni (AMK))

Bergman Jonas, Pargas
Heinistö Juho, S:t Karins

Utbildningsområde: Kultur (Kulttuuriala)

Utbildningsprogrammet i formgivning (Muotoilu), Åbo
Examen: Formgivare (YH) (Muotoilija (AMK))

Lahtivuori Andreas, Åbo
Dahl Christoffer, Helsingfors

Utbildningsprogrammet för musik (Musiikki), Jakobstad
Examen: Musikpedagog (YH) (Musiikkipedagogi (AMK))

Djupsjöbacka Lukas, Vörå
Elfving Tobias, Åbo

Utbildningsprogrammet i scenkonst (Esittävä taide), Vasa
Examen: Dramainstruktör (YH) (Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK))

Ruokolahti Marika, Pargas

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Vasa
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))

Ahlskog Birgitta, Korsholm
Klinkmann Joanna, Korsholm

Utbildningsprogrammet för skönhetsbranschen (Kauneudenhoitoala), Vasa
Examen: Estenom (YH) (Estenomi (AMK))

Holmström Madelen, Saltvik

Utbildningsområde: Naturbruk och miljöområdet (Luonnonvara- ja ympäristöala)

Utbildningsprogrammet för hållbar utveckling (Kestävä kehitys). Raseborg
Examen: Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))

Taina Anne-Marie, Pargas

Utbildningsprogrammet för Integrated Coastal Zone Management, Raseborg
Examen: Bachelor of Natural Resources / Miljöplanerare (YH) (Ympäristösuunnittelija (AMK))

Gao Fanyu, Kina

Utbildningsområde: Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (Matkailu-, ravitsemis- ja talousala)

Utbildningsprogrammet för turism (Matkailu), Åbo
Examen: Restonom (YH) (Restonomi (AMK))

Niemi Suvi, Esbo
Norrgård Johanna, Kristinestad

Gå till "Nyheter"