24.6.2022

Yrkeshögskolan Novia flaggar för Pride 27 juni 2022

Pride2022

Novia är en av flera yrkeshögskolor som uppmärksammar jämlikhet och mångfald under prideveckan. Bland annat hissas regnbågsflaggan på Novias campus 27 juni.

Prideveckan pågår 27.6-3.7 och lyfter fram lika rättigheter för alla oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Flera yrkeshögskolor hissar prideflaggan på sina campusområden samt uppmärksammar prideveckan på olika sätt i sin kommunikation och på sociala medier.

Jämlikhet är en viktig del av Novias värdegrund och högskolan arbetar kontinuerligt för öppenhet, tolerans och ansvar. Högskolan har bland annat en plan för jämställdhet och likabehandling som omfattar både studenter och personal. Planen innehåller tydliga direktiv för principer, verksamhetsmodeller och målsättningar.

Noivas plan för jämställdhet och likabehandling kan du läsa på denna länk https://www.novia.fi/om-oss/om-novia/styrande-dokument/jamstalldhets-och-likabehandlingsplan/

Genom att delta i prideveckan vill Novia understryka att ett hållbart och öppet samhälle innebär samma rättigheter och möjligheter för alla.

”Pridemånaden är en viktig månad för att synliggöra HBTIQA+ personer och deras rätt till mänskliga rättigheter. Tyvärr är det inte helt jämställt idag, fast det borde vara en självklarhet. Därför är det är viktigt att vi tillsammans skapar en trygg och jämlik vardag och studiemiljö för alla, oavsett sexualitet eller könstillhörighet”, berättar Lina Johansson, viceordförande och socialpolitiskt ansvarig vid Studerandekåren Novium.

”Det är tack vare priderörelsen som HBTIQA+ personer har de rättigheter som finns idag. Det finns ännu mycket jobb kvar att göra, ett bra ställe att börja på är synlighet och ställningstaganden. Alla kan och bör hjälpa till i kampen för att ytterligare lyfta och föra fram sexuella minoriteter och könsminoriteters rättigheter”, fortsätter Johansson.

Tilläggsuppgifter
Lina Johansson, viceordförande och socialpolitiskt ansvarig vid Studerandekåren Novium

Gå till "Nyheter"