26.4.2017

Välkommen till vårdagarna för högskolornas internationella ärenden i Vasa 9–10.5!

DuVi 110510 1 2

Högskolorna och Utbildningsstyrelsen arrangerar årligen vårdagar för internationella ärenden avsedda för högskolornas personal som arbetar med internationella ärenden. Vårdagarna ger aktuell information om högskolornas internationella utbildningssamarbete. Programmet består av föreläsningar, sessioner, infomöten och roundtable-diskussionsgrupper. Dagarna innebär också en möjlighet att nätverka med kolleger från andra högskolor.

Välkommen till Vårdagarna för internationalisering inom högre utbildning i Vasa 9-10.5.2017! Temat är i år regionalt, nationellt och globalt samarbete. Programmet är indelat i fem parallellspår:

1. Marknadsföring, rekrytering och antagning av internationella studerande
2. Internationalisering på hemmaplan, service för internationella studenter
3. Strategiskt partnerskap och nätverk
4. Mobilitet
5. Förändringar inom högskolorna och deras intressegrupper

Deltagarantalet är över 300, främst från inhemska högskolor, men även från andra länder. Infotorget presenterar 14 olika internationella organisationer. Kvällsprogram vid Bock’s Corner med sång och avslappnad tid tillsammans. Här hittar du programmet!

Tilläggsuppgifter fås av
Camilla Pundars-Mitts, Yrkeshögskolan Novia (camilla.pundars-mitts@novia.fi), tfn 050 536 9665
Juhani Moisio, VY (juhani.moisio@uva.fi)
Susanne Nylund-Torp, ÅA (susanne.nylund-torp@abo.fi)
Tuija Tammi, VAMK (tuija.tammi@vamk.fi)
Projektsekreterare Fanni Appelberg, VAMK, (fanni.appelberg@vamk.fi)

Gå till "Nyheter"